Zakończone postępowania

Grupowe ubezpieczenie na życie pracowników Najwyższej Izby Kontroli i członków ich rodzin


Data zakończenia: 2020-07-02

Tryb postępowania: przetarg nieograniczony

Ogłoszenie o zamówieniu: wysłane do publikacji w DUPUE w dniu 10 marca 2020 r.

Ogłoszenie o zamówieniu: opublikowane w DUPUE w dniu 13 marca 2020 r.

Termin składania wniosków o wyjaśnienie treści SIWZ: do 30 marca 2020 r.

Termin składania ofert: do 16 kwietnia 2020 r. godz. 08.00

Termin otwarcia ofert: 16 kwietnia 2020 r. godz. 11:00

UWAGA: ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

Aktualny termin składania ofert: do 28 kwietnia 2020 r., do godz. 08:00.

Aktualny termin otwarcia ofert: 28 kwietnia 2020 r. godz. 11:00. 

Wadium: Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 40 000,00 zł.

IDENTYFIKATOR   POSTĘPOWANIA: 94d9d514-b6e9-45fe-bbd6-763f40fbfee6

UWAGA: Zamawiający informuje, że w związku z dokonanymi zmianami treści SIWZ, zamieścił na stronie internetowej:

1) NOWY Załącznik nr 1 do SIWZ (Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia).

2) NOWY Załącznik nr 3 do SIWZ (Wzór Umowy),

3) NOWY Załącznik nr 4 (JEDZ).

Informacje o artykule

Data utworzenia:
2020-03-09
Data publikacji:
2020-03-13
Wprowadził/a:
Katarzyna Thomassen
Data ostatniej zmiany:
2020-06-02
Ostatnio zmieniał/a:
Katarzyna Thomassen
Metryczka artykułu
Zmiana Autor/ka zmiany Data zmiany Zatwierdził/a Data zatwierdzenia
[Modyfikacja] Katarzyna Thomassen 2020-06-02 Katarzyna Thomassen 2020-06-02
[Modyfikacja] Katarzyna Thomassen 2020-04-28 Katarzyna Thomassen 2020-04-28
[Modyfikacja] Katarzyna Thomassen 2020-04-08 Katarzyna Thomassen 2020-04-08
[Modyfikacja] Katarzyna Thomassen 2020-04-07 Katarzyna Thomassen 2020-04-07
[Modyfikacja] Katarzyna Thomassen 2020-04-07 Katarzyna Thomassen 2020-04-07
[Modyfikacja] Katarzyna Thomassen 2020-04-06 Katarzyna Thomassen 2020-04-06
[Dodano] Katarzyna Thomassen 2020-03-13 Katarzyna Thomassen 2020-03-13

Powrót

Przeczytaj treść ponownie

Dane kontaktowe

Adres do korespondencji:
Najwyższa Izba Kontroli
Skr. poczt. P-14
00-950 Warszawa 1

Adres siedziby:
Warszawa, ul. Filtrowa 57

NIP:
526-10-58-627

REGON:
000000052

Konto bankowe:
Wpłaty wadium i zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

92 1010 1010 0036 7813 9120 0000
NBP Oddział Okręgowy w Warszawie