Zakończone postępowania

Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Najwyższej Izby Kontroli


Data zakończenia: 2020-05-19

Tryb postępowania: przetarg nieograniczony.

Termin składania wniosków o wyjaśnienie treści SIWZ: do 09 marca 2020 r.

Termin składania ofert: do 13 marca 2020 r., do godz. 12.00.

Nowy termin składania ofert: do 19 marca 2020 r., godz. 12:00

Nowy termin składania ofert: do 26 marca 2020 r., godz. 12:00

Nowy termin składania ofert: do 01 kwietnia 2020 r., godz. 12:00

Wpłata wadium nie jest wymagana.

Informacje o artykule

Data utworzenia:
2020-03-05
Data publikacji:
2020-03-05
Wprowadził/a:
Paweł Zalewski
Data ostatniej zmiany:
2020-04-20
Ostatnio zmieniał/a:
Paweł Zalewski
Metryczka artykułu
Zmiana Autor/ka zmiany Data zmiany Zatwierdził/a Data zatwierdzenia
[Modyfikacja] Paweł Zalewski 2020-04-20 Paweł Zalewski 2020-04-20
[Modyfikacja] Paweł Zalewski 2020-04-01 Paweł Zalewski 2020-04-01
[Modyfikacja] Paweł Zalewski 2020-03-26 Paweł Zalewski 2020-03-26
[Modyfikacja] Paweł Zalewski 2020-03-16 Paweł Zalewski 2020-03-16
[Modyfikacja] Paweł Zalewski 2020-03-11 Paweł Zalewski 2020-03-11
[Dodano] Paweł Zalewski 2020-03-05 Paweł Zalewski 2020-03-05

Powrót

Przeczytaj treść ponownie

Dane kontaktowe

Adres do korespondencji:
Najwyższa Izba Kontroli
Skr. poczt. P-14
00-950 Warszawa 1

Adres siedziby:
Warszawa, ul. Filtrowa 57

NIP:
526-10-58-627

REGON:
000000052

Konto bankowe:
Wpłaty wadium i zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

92 1010 1010 0036 7813 9120 0000
NBP Oddział Okręgowy w Warszawie