Zakończone postępowania

Przedłużenie wsparcia technicznego producenta na poziomie Basic Support dla posiadanych przez Zamawiającego licencji na oprogramowanie VMware vSphere Standard


Data zakończenia: 2019-11-14

Tryb postępowania: przetarg nieograniczony

Termin składania wniosków o wyjaśnienie treści SIWZ: do  26 września 2019 r.

TERMIN SKŁADANIA OFERT DO 1 PAŹDZIERNIKA 2019 r do godz. 12.00.

TERMIN OTWARCIA OFERT - 1 PAŹDZIERNIKA 2019 r. godz. 12.30

Wadium: Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 2 000,00 zł

Informacje o artykule

Data utworzenia:
2019-09-20
Data publikacji:
2019-09-20
Wprowadził/a:
Paweł Zalewski
Data ostatniej zmiany:
2019-10-23
Ostatnio zmieniał/a:
Piotr Chęciński
Metryczka artykułu
Zmiana Autor/ka zmiany Data zmiany Zatwierdził/a Data zatwierdzenia
[Modyfikacja] Piotr Chęciński 2019-10-23 Piotr Chęciński 2019-10-23
[Modyfikacja] Paweł Zalewski 2019-10-01 Paweł Zalewski 2019-10-01
[Modyfikacja] Paweł Zalewski 2019-09-27 Paweł Zalewski 2019-09-27
[Modyfikacja] Paweł Zalewski 2019-09-26 Paweł Zalewski 2019-09-26
[Dodano] Paweł Zalewski 2019-09-20 Paweł Zalewski 2019-09-20

Powrót

Przeczytaj treść ponownie

Dane kontaktowe

Adres do korespondencji:
Najwyższa Izba Kontroli
Skr. poczt. P-14
00-950 Warszawa 1

Adres siedziby:
Warszawa, ul. Filtrowa 57

NIP:
526-10-58-627

REGON:
000000052

Konto bankowe:
Wpłaty wadium i zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

92 1010 1010 0036 7813 9120 0000
NBP Oddział Okręgowy w Warszawie