Zakończone postępowania

Dostawa urządzeń wielofunkcyjnych


Data zakończenia: 2019-11-18

Tryb postępowania: przetarg nieograniczony

Ogłoszenie o zamówieniu: przekazane do UPUE w dniu 8.08.2019 r.

Ogłoszenie o zamówieniu: opublikowane w TED w dniu 13.08.2019 r.

Termin składania wniosków o wyjaśnienie treści SIWZ: do 26.08.2019 r.

Termin składania ofert: do 13.09.2019 r., godz. 09:00

Termin otwarcia ofert: 13.09.2019 r., godz. 13:00

Wadium: Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 20.000,00 zł.

IDENTYFIKATOR   POSTĘPOWANIA:      

81e8d6ac-0724-45d9-83b3-0453779fb534

UWAGA!

Termin składania ofert został przeniesiony na 23 września 2019 r., na godz. 9.00.

Otwarcie ofert odbędzie się 23 września 2019 r., o godz. 13.00.

Informacje o artykule

Data utworzenia:
2019-08-13
Data publikacji:
2019-08-13
Wprowadził/a:
Piotr Chęciński
Data ostatniej zmiany:
2019-10-29
Ostatnio zmieniał/a:
Piotr Chęciński
Metryczka artykułu
Zmiana Autor/ka zmiany Data zmiany Zatwierdził/a Data zatwierdzenia
[Modyfikacja] Piotr Chęciński 2019-10-29 Piotr Chęciński 2019-10-29
[Modyfikacja] Piotr Chęciński 2019-09-23 Piotr Chęciński 2019-09-23
[Modyfikacja] Piotr Chęciński 2019-09-04 Piotr Chęciński 2019-09-04
[Modyfikacja] Piotr Chęciński 2019-09-04 Piotr Chęciński 2019-09-04
[Modyfikacja] Piotr Chęciński 2019-09-04 Piotr Chęciński 2019-09-04
[Modyfikacja] Piotr Chęciński 2019-09-04 Piotr Chęciński 2019-09-04
[Modyfikacja] Piotr Chęciński 2019-08-13 Piotr Chęciński 2019-08-13
[Modyfikacja] Piotr Chęciński 2019-08-13 Piotr Chęciński 2019-08-13
[Dodano] Piotr Chęciński 2019-08-13 Piotr Chęciński 2019-08-13

Powrót

Przeczytaj treść ponownie

Dane kontaktowe

Adres do korespondencji:
Najwyższa Izba Kontroli
Skr. poczt. P-14
00-950 Warszawa 1

Adres siedziby:
Warszawa, ul. Filtrowa 57

NIP:
526-10-58-627

REGON:
000000052

Konto bankowe:
Wpłaty wadium i zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

92 1010 1010 0036 7813 9120 0000
NBP Oddział Okręgowy w Warszawie