Zakończone postępowania

Aktualizacja systemu informacji prawnej


Data zakończenia: 2019-10-03

Tryb postępowania: przetarg nieograniczony

Ogłoszenie o zamówieniu: przekazane do UPUE w dniu 19.07.2019 r.

Ogłoszenie o zamówieniu: opublikowane w TED w dniu 24.07.2019 r.

Termin składania wniosków o wyjaśnienie treści SIWZ: do 8.08.2019 r.

Termin składania ofert: do 27.08.2019 r., godz. 09:00

Termin otwarcia ofert: 27.08.2019 r., godz. 13:00

Wadium: Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 86.000,00 zł.

IDENTYFIKATOR   POSTĘPOWANIA:      

2e33ab06-e097-47f6-aa73-f403c99f8592

Informacje o artykule

Data utworzenia:
2019-07-24
Data publikacji:
2019-07-24
Wprowadził/a:
Piotr Chęciński
Data ostatniej zmiany:
2019-09-12
Ostatnio zmieniał/a:
Piotr Chęciński
Metryczka artykułu
Zmiana Autor/ka zmiany Data zmiany Zatwierdził/a Data zatwierdzenia
[Modyfikacja] Piotr Chęciński 2019-09-12 Piotr Chęciński 2019-09-12
[Modyfikacja] Piotr Chęciński 2019-08-27 Piotr Chęciński 2019-08-27
[Modyfikacja] Piotr Chęciński 2019-08-27 Piotr Chęciński 2019-08-27
[Modyfikacja] Piotr Chęciński 2019-08-21 Piotr Chęciński 2019-08-21
[Modyfikacja] Piotr Chęciński 2019-08-14 Piotr Chęciński 2019-08-14
[Modyfikacja] Piotr Chęciński 2019-07-24 Piotr Chęciński 2019-07-24
[Modyfikacja] Piotr Chęciński 2019-07-24 Piotr Chęciński 2019-07-24
[Dodano] Piotr Chęciński 2019-07-24 Piotr Chęciński 2019-07-24

Powrót

Przeczytaj treść ponownie

Dane kontaktowe

Adres do korespondencji:
Najwyższa Izba Kontroli
Skr. poczt. P-14
00-950 Warszawa 1

Adres siedziby:
Warszawa, ul. Filtrowa 57

NIP:
526-10-58-627

REGON:
000000052

Konto bankowe:
Wpłaty wadium i zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

92 1010 1010 0036 7813 9120 0000
NBP Oddział Okręgowy w Warszawie