Zakończone postępowania

Wynajem długoterminowy samochodów osobowych


Data zakończenia: 2019-08-26

Tryb postępowania: przetarg nieograniczony

Ogłoszenie o zamówieniu: opublikowane w DUPUE w dniu 15 lipca 2019 r.

Termin składania wniosków o wyjaśnienie treści SIWZ: do 31 lipca 2019 r.

Termin składania ofert: do 20 sierpnia 2019 r. godz. 08.00

Termin otwarcia ofert: 20 sierpnia 2019 r. godz. 11:00

Wadium: Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 25 000,00 zł.

IDENTYFIKATOR   POSTĘPOWANIA:  dc1a02ad-3e31-4e85-8aa9-1a3e1157b69d

Informacje o artykule

Data utworzenia:
2019-07-10
Data publikacji:
2019-07-15
Wprowadził/a:
Piotr Chęciński
Data ostatniej zmiany:
2019-08-22
Ostatnio zmieniał/a:
Anna Masiul
Metryczka artykułu
Zmiana Autor/ka zmiany Data zmiany Zatwierdził/a Data zatwierdzenia
[Modyfikacja] Anna Masiul 2019-08-22 Anna Masiul 2019-08-22
[Modyfikacja] Piotr Chęciński 2019-07-15 Piotr Chęciński 2019-07-15
[Dodano] Piotr Chęciński 2019-07-15 Piotr Chęciński 2019-07-15

Powrót

Przeczytaj treść ponownie

Dane kontaktowe

Adres do korespondencji:
Najwyższa Izba Kontroli
Skr. poczt. P-14
00-950 Warszawa 1

Adres siedziby:
Warszawa, ul. Filtrowa 57

NIP:
526-10-58-627

REGON:
000000052

Konto bankowe:
Wpłaty wadium i zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

92 1010 1010 0036 7813 9120 0000
NBP Oddział Okręgowy w Warszawie