Zakończone postępowania

Dostawa samochodu osobowego typu minibus


Data zakończenia: 2019-07-31

Tryb postępowania: przetarg nieograniczony

Termin składania wniosków o wyjaśnienie treści SIWZ: do 24 czerwca 2019 r.

Termin składania ofert: do 27 czerwca 2019 r. godz. 10.00

Termin otwarcia ofert: 27 czerwca 2019 r. godz. 10:30

Wadium: Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 8 500,00 zł

Informacje o artykule

Data utworzenia:
2019-06-19
Data publikacji:
2019-06-19
Wprowadził/a:
Maria Bartosiewicz
Data ostatniej zmiany:
2019-07-11
Ostatnio zmieniał/a:
Maria Bartosiewicz
Metryczka artykułu
Zmiana Autor/ka zmiany Data zmiany Zatwierdził/a Data zatwierdzenia
[Modyfikacja] Maria Bartosiewicz 2019-07-11 Maria Bartosiewicz 2019-07-11
[Modyfikacja] Maria Bartosiewicz 2019-06-27 Maria Bartosiewicz 2019-06-27
[Dodano] Maria Bartosiewicz 2019-06-19 Maria Bartosiewicz 2019-06-19

Powrót

Przeczytaj treść ponownie

Dane kontaktowe

Adres do korespondencji:
Najwyższa Izba Kontroli
Skr. poczt. P-14
00-950 Warszawa 1

Adres siedziby:
Warszawa, ul. Filtrowa 57

NIP:
526-10-58-627

REGON:
000000052

Konto bankowe:
Wpłaty wadium i zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

92 1010 1010 0036 7813 9120 0000
NBP Oddział Okręgowy w Warszawie