Zakończone postępowania

Zaprojektowanie i wykonanie modernizacji oraz rozbudowy systemów zabezpieczenia pożarowego


Data zakończenia: 2019-09-04

Tryb postępowania: przetarg nieograniczony

Ogłoszenie o zamówieniu: przekazane do UPUE w dniu 31.05.2019 r.

Ogłoszenie o zamówieniu: opublikowane w TED w dniu 4.06.2019 r.

Termin składania wniosków o wyjaśnienie treści SIWZ: do 19 czerwca 2019 r.

Termin składania ofert: do 8 lipca 2019 r., godz. 09:00

Termin otwarcia ofert: 8 lipca 2019 r., godz. 13:00

Wadium: Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 25.000,00 zł

IDENTYFIKATOR   POSTĘPOWANIA:      

837bbe08-1df9-4652-8c93-99f7837b2728


UWAGA!

Termin składania ofert został przeniesiony na 15 lipca 2019 r., na godz. 9.00.

Otwarcie ofert odbędzie się 15 lipca 2019 r., o godz. 13.00.


Informacje o artykule

Data utworzenia:
2019-06-04
Data publikacji:
2019-06-04
Wprowadził/a:
Piotr Chęciński
Data ostatniej zmiany:
2019-08-26
Ostatnio zmieniał/a:
Piotr Chęciński
Metryczka artykułu
Zmiana Autor/ka zmiany Data zmiany Zatwierdził/a Data zatwierdzenia
[Modyfikacja] Piotr Chęciński 2019-08-26 Piotr Chęciński 2019-08-26
[Modyfikacja] Piotr Chęciński 2019-07-15 Piotr Chęciński 2019-07-15
[Modyfikacja] Piotr Chęciński 2019-06-26 Piotr Chęciński 2019-06-26
[Modyfikacja] Piotr Chęciński 2019-06-26 Piotr Chęciński 2019-06-26
[Modyfikacja] Piotr Chęciński 2019-06-19 Piotr Chęciński 2019-06-19
[Modyfikacja] Piotr Chęciński 2019-06-04 Piotr Chęciński 2019-06-04
[Dodano] Piotr Chęciński 2019-06-04 Piotr Chęciński 2019-06-04

Powrót

Przeczytaj treść ponownie

Dane kontaktowe

Adres do korespondencji:
Najwyższa Izba Kontroli
Skr. poczt. P-14
00-950 Warszawa 1

Adres siedziby:
Warszawa, ul. Filtrowa 57

NIP:
526-10-58-627

REGON:
000000052

Konto bankowe:
Wpłaty wadium i zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

92 1010 1010 0036 7813 9120 0000
NBP Oddział Okręgowy w Warszawie