Zakończone postępowania

Dostawa i wdrożenie zintegrowanego środowiska badań z wykorzystaniem elektronicznych kwestionariuszy


Data zakończenia: 2019-07-04

Tryb postępowania: przetarg nieograniczony

Ogłoszenie o zamówieniu: opublikowane w BUZP w dniu 13 maja 2019 r.

Termin składania wniosków o wyjaśnienie treści SIWZ: do 22 maja 2019 r.

Termin składania ofert: do 30 maja 2019 r. godz. 09.00

Termin otwarcia ofert: 30 maja 2019 r. godz. 09:30

Wadium: Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości: 8 500,00 zł.

Informacje o artykule

Data utworzenia:
2019-05-10
Data publikacji:
2019-05-13
Wprowadził/a:
Katarzyna Thomassen
Data ostatniej zmiany:
2019-06-28
Ostatnio zmieniał/a:
Katarzyna Thomassen
Metryczka artykułu
Zmiana Autor/ka zmiany Data zmiany Zatwierdził/a Data zatwierdzenia
[Modyfikacja] Katarzyna Thomassen 2019-06-28 Katarzyna Thomassen 2019-06-28
[Modyfikacja] Katarzyna Thomassen 2019-05-30 Katarzyna Thomassen 2019-05-30
[Modyfikacja] Katarzyna Thomassen 2019-05-24 Katarzyna Thomassen 2019-05-24
[Modyfikacja] Katarzyna Thomassen 2019-05-20 Katarzyna Thomassen 2019-05-20
[Dodano] Katarzyna Thomassen 2019-05-13 Katarzyna Thomassen 2019-05-13

Powrót

Przeczytaj treść ponownie

Dane kontaktowe

Adres do korespondencji:
Najwyższa Izba Kontroli
Skr. poczt. P-14
00-950 Warszawa 1

Adres siedziby:
Warszawa, ul. Filtrowa 57

NIP:
526-10-58-627

REGON:
000000052

Konto bankowe:
Wpłaty wadium i zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

92 1010 1010 0036 7813 9120 0000
NBP Oddział Okręgowy w Warszawie