Zakończone postępowania

Dostawa tonerów, kaset atramentowych oraz innych materiałów eksploatacyjnych do drukarek komputerowych, urządzeń wielofunkcyjnych i odbiór zużytych materiałów eksploatacyjnych


Data zakończenia: 2019-05-30

Tryb postępowania: przetarg nieograniczony

Ogłoszenie o zamówieniu: zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 15.03.2019 r.

Termin składania wniosków o wyjaśnienie treści SIWZ: do 22 marca 2019 r.

Termin składania ofert: do 28 marca 2019 r. godz. 09:00

Termin otwarcia ofert: 28 marca 2019 r. godz. 09:30

Wadium: Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 12 000,00 zł

Informacje o artykule

Data utworzenia:
2019-03-15
Data publikacji:
2019-03-15
Wprowadził/a:
Katarzyna Thomassen
Data ostatniej zmiany:
2019-05-17
Ostatnio zmieniał/a:
Katarzyna Thomassen
Metryczka artykułu
Zmiana Autor/ka zmiany Data zmiany Zatwierdził/a Data zatwierdzenia
[Modyfikacja] Katarzyna Thomassen 2019-05-17 Katarzyna Thomassen 2019-05-17
[Modyfikacja] Katarzyna Thomassen 2019-03-28 Katarzyna Thomassen 2019-03-28
[Modyfikacja] Katarzyna Thomassen 2019-03-21 Katarzyna Thomassen 2019-03-21
[Dodano] Katarzyna Thomassen 2019-03-15 Katarzyna Thomassen 2019-03-15

Powrót

Przeczytaj treść ponownie

Dane kontaktowe

Adres do korespondencji:
Najwyższa Izba Kontroli
Skr. poczt. P-14
00-950 Warszawa 1

Adres siedziby:
Warszawa, ul. Filtrowa 57

NIP:
526-10-58-627

REGON:
000000052

Konto bankowe:
Wpłaty wadium i zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

92 1010 1010 0036 7813 9120 0000
NBP Oddział Okręgowy w Warszawie