Zakończone postępowania

Świadczenie usług dostępu do obiektów sportowo-rekreacyjnych dla pracowników NIK zatrudnionych w Centrali NIK w Warszawie oraz delegaturach NIK, mieszczących się we wszystkich miastach wojewódzkich oraz nieodpłatne wydawanie pracownikom zamawiającego imiennych kart dostępu do ww. obiektów


Data zakończenia: 2019-02-05

Tryb postępowania: Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne na podstawie art. 138o ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U.  z 2018 r. poz. 1986)

Termin składania wniosków o wyjaśnienie treści Ogłoszenia do 10 grudnia 2018 r.

Termin składania ofert: do 14 grudnia 2018 r. do godz. 12.00

Informacje o artykule

Data utworzenia:
2018-12-04
Data publikacji:
2018-12-04
Wprowadził/a:
Paweł Zalewski
Data ostatniej zmiany:
2019-02-05
Ostatnio zmieniał/a:
Paweł Zalewski
Metryczka artykułu
Zmiana Autor/ka zmiany Data zmiany Zatwierdził/a Data zatwierdzenia
[Modyfikacja] Paweł Zalewski 2019-02-05 Paweł Zalewski 2019-02-05
[Modyfikacja] Paweł Zalewski 2018-12-06 Paweł Zalewski 2018-12-06
[Dodano] Paweł Zalewski 2018-12-04 Paweł Zalewski 2018-12-04

Powrót

Przeczytaj treść ponownie

Dane kontaktowe

Adres do korespondencji:
Najwyższa Izba Kontroli
Skr. poczt. P-14
00-950 Warszawa 1

Adres siedziby:
Warszawa, ul. Filtrowa 57

NIP:
526-10-58-627

REGON:
000000052

Konto bankowe:
Wpłaty wadium i zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

92 1010 1010 0036 7813 9120 0000
NBP Oddział Okręgowy w Warszawie