Zakończone postępowania

Dostawa prasy codziennej i czasopism fachowych w roku 2019


Data zakończenia: 2018-11-29

Tryb postępowania: przetarg nieograniczony.

Termin składania wniosków o wyjaśnienie treści SIWZ: do 17 października 2018 r.

Termin składania ofert: do 24 października 2018 r., do godz. 11.00.

Wpłata wadium nie jest wymagana.

Informacje o artykule

Data utworzenia:
2018-10-10
Data publikacji:
2018-10-10
Wprowadził/a:
Piotr Chęciński
Data ostatniej zmiany:
2018-10-30
Ostatnio zmieniał/a:
Piotr Chęciński
Metryczka artykułu
Zmiana Autor/ka zmiany Data zmiany Zatwierdził/a Data zatwierdzenia
[Modyfikacja] Piotr Chęciński 2018-10-30 Piotr Chęciński 2018-10-30
[Modyfikacja] Piotr Chęciński 2018-10-24 Piotr Chęciński 2018-10-24
[Modyfikacja] Piotr Chęciński 2018-10-10 Piotr Chęciński 2018-10-10
[Dodano] Piotr Chęciński 2018-10-10 Piotr Chęciński 2018-10-10

Powrót

Przeczytaj treść ponownie

Dane kontaktowe

Adres do korespondencji:
Najwyższa Izba Kontroli
Skr. poczt. P-14
00-950 Warszawa 1

Adres siedziby:
Warszawa, ul. Filtrowa 57

NIP:
526-10-58-627

REGON:
000000052

Konto bankowe:
Wpłaty wadium i zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

92 1010 1010 0036 7813 9120 0000
NBP Oddział Okręgowy w Warszawie