Zakończone postępowania

Dostawa serwerów


Data zakończenia: 2018-12-11

Tryb postępowania: przetarg nieograniczony

Ogłoszenie o zamówieniu: przekazane do UPUE w dniu 14 września 2018 r.

Ogłoszenie o zamówieniu: opublikowane w DUPUE w dniu 18 września 2018 r.

Termin składania wniosków o wyjaśnienie treści SIWZ: do 5 października 2018 r.

Termin składania ofert: do 25 października 2018 r. godz. 09.00

Termin otwarcia ofert: 25 października 2018 r. godz. 9:30

Wadium: Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 21 000,00 zł

Informacje o artykule

Data utworzenia:
2018-09-14
Data publikacji:
2018-09-14
Wprowadził/a:
Katarzyna Thomassen
Data ostatniej zmiany:
2018-11-20
Ostatnio zmieniał/a:
Katarzyna Thomassen
Metryczka artykułu
Zmiana Autor/ka zmiany Data zmiany Zatwierdził/a Data zatwierdzenia
[Modyfikacja] Katarzyna Thomassen 2018-11-20 Katarzyna Thomassen 2018-11-20
[Modyfikacja] Katarzyna Thomassen 2018-10-25 Katarzyna Thomassen 2018-10-25
[Modyfikacja] Katarzyna Thomassen 2018-10-17 Katarzyna Thomassen 2018-10-17
[Modyfikacja] Katarzyna Thomassen 2018-09-18 Katarzyna Thomassen 2018-09-18
[Dodano] Katarzyna Thomassen 2018-09-14 Katarzyna Thomassen 2018-09-14

Powrót

Przeczytaj treść ponownie

Dane kontaktowe

Adres do korespondencji:
Najwyższa Izba Kontroli
Skr. poczt. P-14
00-950 Warszawa 1

Adres siedziby:
Warszawa, ul. Filtrowa 57

NIP:
526-10-58-627

REGON:
000000052

Konto bankowe:
Wpłaty wadium i zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

92 1010 1010 0036 7813 9120 0000
NBP Oddział Okręgowy w Warszawie