Zakończone postępowania

Dostawa nowych licencji i przedłużenie gwarancji aktualizacji do nowych wersji oprogramowania dla posiadanych licencji Microsoft


Data zakończenia: 2018-11-27

Tryb postępowania: przetarg nieograniczony

Ogłoszenie o zamówieniu: przekazane do UPUE w dniu 5 września 2018 r.

Ogłoszenie o zamówieniu: opublikowane w DUPUE w dniu 8 września 2018 r.

Termin składania wniosków o wyjaśnienie treści SIWZ: do 26 września 2018 r.

Termin składania ofert: do 16 października 2018 r. godz. 09.00

Termin otwarcia ofert: 16 października 2018 r. godz. 9:30

Wadium: Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 53 000,00 zł.

Informacje o artykule

Data utworzenia:
2018-09-05
Data publikacji:
2018-09-05
Wprowadził/a:
Katarzyna Thomassen
Data ostatniej zmiany:
2018-11-14
Ostatnio zmieniał/a:
Katarzyna Thomassen
Metryczka artykułu
Zmiana Autor/ka zmiany Data zmiany Zatwierdził/a Data zatwierdzenia
[Modyfikacja] Katarzyna Thomassen 2018-11-14 Katarzyna Thomassen 2018-11-14
[Modyfikacja] Katarzyna Thomassen 2018-10-17 Katarzyna Thomassen 2018-10-17
[Modyfikacja] Katarzyna Thomassen 2018-09-10 Katarzyna Thomassen 2018-09-10
[Dodano] Katarzyna Thomassen 2018-09-05 Katarzyna Thomassen 2018-09-05

Powrót

Przeczytaj treść ponownie

Dane kontaktowe

Adres do korespondencji:
Najwyższa Izba Kontroli
Skr. poczt. P-14
00-950 Warszawa 1

Adres siedziby:
Warszawa, ul. Filtrowa 57

NIP:
526-10-58-627

REGON:
000000052

Konto bankowe:
Wpłaty wadium i zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

92 1010 1010 0036 7813 9120 0000
NBP Oddział Okręgowy w Warszawie