Zakończone postępowania

Świadczenie usług serwisu pogwarancyjnego dla przełączników sieciowych


Data zakończenia: 2018-12-11

Tryb postępowania: przetarg nieograniczony

Ogłoszenie o zamówieniu: przekazane do UPUE w dniu 20 sierpnia 2018 r.

Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w DUUE w dniu 22 sierpnia 2018 r.

Termin składania wniosków o wyjaśnienie treści SIWZ: do 11 września 2018 r.

Termin składania ofert: do 2 października 2018 r. godz. 10.00

Termin otwarcia ofert: 2 października 2018 r. godz. 10:30

Wadium: Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 8 500,00 zł

Informacje o artykule

Data utworzenia:
2018-08-20
Data publikacji:
2018-08-20
Wprowadził/a:
Maria Bartosiewicz
Data ostatniej zmiany:
2018-11-14
Ostatnio zmieniał/a:
Maria Bartosiewicz
Metryczka artykułu
Zmiana Autor/ka zmiany Data zmiany Zatwierdził/a Data zatwierdzenia
[Modyfikacja] Maria Bartosiewicz 2018-11-14 Maria Bartosiewicz 2018-11-14
[Modyfikacja] Maria Bartosiewicz 2018-10-02 Maria Bartosiewicz 2018-10-02
[Modyfikacja] Anna Masiul 2018-09-20 Anna Masiul 2018-09-20
[Modyfikacja] Maria Bartosiewicz 2018-08-27 Maria Bartosiewicz 2018-08-27
[Dodano] Maria Bartosiewicz 2018-08-20 Maria Bartosiewicz 2018-08-20

Powrót

Przeczytaj treść ponownie

Dane kontaktowe

Adres do korespondencji:
Najwyższa Izba Kontroli
Skr. poczt. P-14
00-950 Warszawa 1

Adres siedziby:
Warszawa, ul. Filtrowa 57

NIP:
526-10-58-627

REGON:
000000052

Konto bankowe:
Wpłaty wadium i zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

92 1010 1010 0036 7813 9120 0000
NBP Oddział Okręgowy w Warszawie