Zakończone postępowania

Zaprojektowanie i wykonanie remontu oświetlenia zewnętrznego na terenie Ośrodka Szkoleniowego NIK w Goławicach Drugich


Data zakończenia: 2018-09-05

Tryb postępowania: przetarg nieograniczony

Termin składania wniosków o wyjaśnienie treści SIWZ: do 22 sierpnia 2018 r.

Termin składania ofert: do 30 sierpnia 2018 r. godz. 12.00

Wadium: Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 3 000 zł

Informacje o artykule

Data utworzenia:
2018-08-14
Data publikacji:
2018-08-14
Wprowadził/a:
Paweł Zalewski
Data ostatniej zmiany:
2018-09-03
Ostatnio zmieniał/a:
Paweł Zalewski
Metryczka artykułu
Zmiana Autor/ka zmiany Data zmiany Zatwierdził/a Data zatwierdzenia
[Modyfikacja] Paweł Zalewski 2018-09-03 Paweł Zalewski 2018-09-03
[Modyfikacja] Paweł Zalewski 2018-09-03 Paweł Zalewski 2018-09-03
[Dodano] Paweł Zalewski 2018-08-14 Paweł Zalewski 2018-08-14

Powrót

Przeczytaj treść ponownie

Dane kontaktowe

Adres do korespondencji:
Najwyższa Izba Kontroli
Skr. poczt. P-14
00-950 Warszawa 1

Adres siedziby:
Warszawa, ul. Filtrowa 57

NIP:
526-10-58-627

REGON:
000000052

Konto bankowe:
Wpłaty wadium i zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

92 1010 1010 0036 7813 9120 0000
NBP Oddział Okręgowy w Warszawie