Zakończone postępowania

Dostawa serwerów


Data zakończenia: 2018-08-31

Tryb postępowania: przetarg nieograniczony

Ogłoszenie o zamówieniu: opublikowane w BUZP w dniu 8 sierpnia 2018 r.

Zmiana ogłoszenia o zamówieniu: opublikowane w BUZP w dniu 21 sierpnia 2018 r.

Termin składania wniosków o wyjaśnienie treści SIWZ: do 16 sierpnia 2018 r.

Termin składania ofert: do 23 sierpnia 2018 r. godz. 09.00

Termin otwarcia ofert: 23 sierpnia 2018 r. godz. 9:30

Wadium: Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości: 18 000,00 zł.

UWAGA: ZMIANA TERMINU

Termin składania ofert: do 30 sierpnia 2018 r. godz. 09.00

Termin otwarcia ofert: 30 sierpnia 2018 r. godz. 9:30

UWAGA:

NOWY Załącznik nr 1 Wzór Formularza ofertowego

Informacje o artykule

Data utworzenia:
2018-08-08
Data publikacji:
2018-08-08
Wprowadził/a:
Katarzyna Thomassen
Data ostatniej zmiany:
2018-08-31
Ostatnio zmieniał/a:
Katarzyna Thomassen
Metryczka artykułu
Zmiana Autor/ka zmiany Data zmiany Zatwierdził/a Data zatwierdzenia
[Modyfikacja] Katarzyna Thomassen 2018-08-31 Katarzyna Thomassen 2018-08-31
[Modyfikacja] Katarzyna Thomassen 2018-08-30 Katarzyna Thomassen 2018-08-30
[Modyfikacja] Katarzyna Thomassen 2018-08-30 Katarzyna Thomassen 2018-08-30
[Modyfikacja] Katarzyna Thomassen 2018-08-21 Katarzyna Thomassen 2018-08-21
[Modyfikacja] Katarzyna Thomassen 2018-08-21 Katarzyna Thomassen 2018-08-21
[Dodano] Katarzyna Thomassen 2018-08-08 Katarzyna Thomassen 2018-08-08

Powrót

Przeczytaj treść ponownie

Dane kontaktowe

Adres do korespondencji:
Najwyższa Izba Kontroli
Skr. poczt. P-14
00-950 Warszawa 1

Adres siedziby:
Warszawa, ul. Filtrowa 57

NIP:
526-10-58-627

REGON:
000000052

Konto bankowe:
Wpłaty wadium i zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

92 1010 1010 0036 7813 9120 0000
NBP Oddział Okręgowy w Warszawie