Zakończone postępowania

Modernizacja Sali im. Waleriana Pańki


Data zakończenia: 2018-08-27

Tryb: przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: do 30.07.2018 r. do godz. 11.00

Termin składania wniosków o wyjaśnienie treści SIWZ:  do  10.07.2018 r.

Wymagane jest wniesienie wadium w wysokości 20.000 zł.

Informacje o artykule

Data utworzenia:
2018-06-19
Data publikacji:
2018-06-19
Wprowadził/a:
Piotr Chęciński
Data ostatniej zmiany:
2018-07-31
Ostatnio zmieniał/a:
Paweł Zalewski
Metryczka artykułu
Zmiana Autor/ka zmiany Data zmiany Zatwierdził/a Data zatwierdzenia
[Modyfikacja] Paweł Zalewski 2018-07-31 Paweł Zalewski 2018-07-31
[Modyfikacja] Paweł Zalewski 2018-07-30 Paweł Zalewski 2018-07-30
[Modyfikacja] Piotr Chęciński 2018-07-16 Piotr Chęciński 2018-07-16
[Modyfikacja] Piotr Chęciński 2018-07-06 Piotr Chęciński 2018-07-06
[Modyfikacja] Piotr Chęciński 2018-06-22 Piotr Chęciński 2018-06-22
[Modyfikacja] Piotr Chęciński 2018-06-22 Piotr Chęciński 2018-06-22
[Modyfikacja] Piotr Chęciński 2018-06-19 Piotr Chęciński 2018-06-19
[Modyfikacja] Piotr Chęciński 2018-06-19 Piotr Chęciński 2018-06-19
[Dodano] Piotr Chęciński 2018-06-19 Piotr Chęciński 2018-06-19

Powrót

Przeczytaj treść ponownie

Dane kontaktowe

Adres do korespondencji:
Najwyższa Izba Kontroli
Skr. poczt. P-14
00-950 Warszawa 1

Adres siedziby:
Warszawa, ul. Filtrowa 57

NIP:
526-10-58-627

REGON:
000000052

Konto bankowe:
Wpłaty wadium i zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

92 1010 1010 0036 7813 9120 0000
NBP Oddział Okręgowy w Warszawie