Zakończone postępowania

Zaprojektowanie, uzgodnienie i wykonanie remontu elewacji budynku B Centrali NIK wraz z wymianą kanału wentylacyjnego


Data zakończenia: 2018-09-13

Tryb postępowania: przetarg nieograniczony

Termin składania wniosków o wyjaśnienie treści SIWZ: do 25 czerwca 2018 r.

Termin składania ofert: do 03 lipca 2018 r. godz. 12.00

Wadium: Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 7 500 zł

Informacje o artykule

Data utworzenia:
2018-06-15
Data publikacji:
2018-06-15
Wprowadził/a:
Paweł Zalewski
Data ostatniej zmiany:
2018-09-06
Ostatnio zmieniał/a:
Paweł Zalewski
Metryczka artykułu
Zmiana Autor/ka zmiany Data zmiany Zatwierdził/a Data zatwierdzenia
[Modyfikacja] Paweł Zalewski 2018-09-06 Paweł Zalewski 2018-09-06
[Modyfikacja] Paweł Zalewski 2018-07-27 Paweł Zalewski 2018-07-27
[Modyfikacja] Paweł Zalewski 2018-07-04 Paweł Zalewski 2018-07-04
[Dodano] Paweł Zalewski 2018-06-15 Paweł Zalewski 2018-06-15

Powrót

Przeczytaj treść ponownie

Dane kontaktowe

Adres do korespondencji:
Najwyższa Izba Kontroli
Skr. poczt. P-14
00-950 Warszawa 1

Adres siedziby:
Warszawa, ul. Filtrowa 57

NIP:
526-10-58-627

REGON:
000000052

Konto bankowe:
Wpłaty wadium i zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

92 1010 1010 0036 7813 9120 0000
NBP Oddział Okręgowy w Warszawie