Zakończone postępowania

Zaprojektowanie i wykonanie remontu pomieszczeń socjalnych oraz łazienek


Data zakończenia: 2018-07-20

Tryb postępowania: przetarg nieograniczony

Termin składania wniosków o wyjaśnienie treści SIWZ: do 04 czerwca 2018 r.

Termin składania ofert: do 14 czerwca 2018 r. godz. 10.00

Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości:

- część I zamówienia w wysokości 10 000,00 zł;

- część II zamówienia w wysokości 10 000,00 zł.

Uwaga: składając ofertę na obydwie części zamówienia Wykonawca winien wnieść wadium w wysokości 20 000,00 zł.

Informacje o artykule

Data utworzenia:
2018-05-22
Data publikacji:
2018-05-22
Wprowadził/a:
Paweł Zalewski
Data ostatniej zmiany:
2018-07-04
Ostatnio zmieniał/a:
Maria Bartosiewicz
Metryczka artykułu
Zmiana Autor/ka zmiany Data zmiany Zatwierdził/a Data zatwierdzenia
[Modyfikacja] Maria Bartosiewicz 2018-07-04 Maria Bartosiewicz 2018-07-04
[Modyfikacja] Maria Bartosiewicz 2018-06-20 Maria Bartosiewicz 2018-06-20
[Modyfikacja] Maria Bartosiewicz 2018-06-14 Maria Bartosiewicz 2018-06-14
[Dodano] Paweł Zalewski 2018-05-22 Paweł Zalewski 2018-05-22

Powrót

Przeczytaj treść ponownie

Dane kontaktowe

Adres do korespondencji:
Najwyższa Izba Kontroli
Skr. poczt. P-14
00-950 Warszawa 1

Adres siedziby:
Warszawa, ul. Filtrowa 57

NIP:
526-10-58-627

REGON:
000000052

Konto bankowe:
Wpłaty wadium i zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

92 1010 1010 0036 7813 9120 0000
NBP Oddział Okręgowy w Warszawie