Zakończone postępowania

Dostawa komputerów przenośnych


Data zakończenia: 2018-07-30

Tryb postępowania: przetarg nieograniczony

Ogłoszenie o zamówieniu: opublikowane w BUZP w dniu 16 maja 2018 r.

Termin składania wniosków o wyjaśnienie treści SIWZ: do 23 maja 2018 r.

Termin składania ofert: do 30 maja 2018 r. godz. 09.00

Termin otwarcia ofert: 30 maja 2018 r. godz. 9:30

Wadium: Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości: 5 000,00 zł.

Informacje o artykule

Data utworzenia:
2018-05-16
Data publikacji:
2018-05-16
Wprowadził/a:
Katarzyna Thomassen
Data ostatniej zmiany:
2018-07-18
Ostatnio zmieniał/a:
Piotr Chęciński
Metryczka artykułu
Zmiana Autor/ka zmiany Data zmiany Zatwierdził/a Data zatwierdzenia
[Modyfikacja] Piotr Chęciński 2018-07-18 Piotr Chęciński 2018-07-18
[Modyfikacja] Katarzyna Thomassen 2018-05-30 Katarzyna Thomassen 2018-05-30
[Modyfikacja] Katarzyna Thomassen 2018-05-24 Katarzyna Thomassen 2018-05-24
[Dodano] Katarzyna Thomassen 2018-05-16 Katarzyna Thomassen 2018-05-16

Powrót

Przeczytaj treść ponownie

Dane kontaktowe

Adres do korespondencji:
Najwyższa Izba Kontroli
Skr. poczt. P-14
00-950 Warszawa 1

Adres siedziby:
Warszawa, ul. Filtrowa 57

NIP:
526-10-58-627

REGON:
000000052

Konto bankowe:
Wpłaty wadium i zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

92 1010 1010 0036 7813 9120 0000
NBP Oddział Okręgowy w Warszawie