Zakończone postępowania

Zaprojektowanie i wykonanie remontu pomieszczeń Wydziału Wydawniczego


Data zakończenia: 2018-06-04

Termin składania ofert: do 28.05.2018 r. do godz. 11.00

Termin składania wniosków o wyjaśnienie treści SIWZ:  do  21.05.2018 r.

Wymagane jest wniesienie wadium w wysokości 5.000 zł.

Informacje o artykule

Data utworzenia:
2018-05-10
Data publikacji:
2018-05-10
Wprowadził/a:
Piotr Chęciński
Data ostatniej zmiany:
2018-06-01
Ostatnio zmieniał/a:
Paweł Zalewski
Metryczka artykułu
Zmiana Autor/ka zmiany Data zmiany Zatwierdził/a Data zatwierdzenia
[Modyfikacja] Paweł Zalewski 2018-06-01 Paweł Zalewski 2018-06-01
[Modyfikacja] Piotr Chęciński 2018-05-28 Piotr Chęciński 2018-05-28
[Modyfikacja] Piotr Chęciński 2018-05-10 Piotr Chęciński 2018-05-10
[Modyfikacja] Piotr Chęciński 2018-05-10 Piotr Chęciński 2018-05-10
[Dodano] Piotr Chęciński 2018-05-10 Piotr Chęciński 2018-05-10

Powrót

Przeczytaj treść ponownie

Dane kontaktowe

Adres do korespondencji:
Najwyższa Izba Kontroli
Skr. poczt. P-14
00-950 Warszawa 1

Adres siedziby:
Warszawa, ul. Filtrowa 57

NIP:
526-10-58-627

REGON:
000000052

Konto bankowe:
Wpłaty wadium i zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

92 1010 1010 0036 7813 9120 0000
NBP Oddział Okręgowy w Warszawie