Zakończone postępowania

Modernizacja stacji uzdatniania wody w Ośrodku Szkoleniowym NIK w Goławicach Drugich


Data zakończenia: 2018-06-28

Tryb postępowania: przetarg nieograniczony

Termin składania wniosków o wyjaśnienie treści SIWZ: do 17 maja 2018 r.

Termin składania ofert: do 24 maja 2018 r. godz. 10.00

UWAGA: ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT.

Aktualny termin składania ofert: do 07 czerwca 2018 r. do godz. 10.00

Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości
3 000,00 zł

Informacje o artykule

Data utworzenia:
2018-05-09
Data publikacji:
2018-05-09
Wprowadził/a:
Maria Bartosiewicz
Data ostatniej zmiany:
2018-06-19
Ostatnio zmieniał/a:
Maria Bartosiewicz
Metryczka artykułu
Zmiana Autor/ka zmiany Data zmiany Zatwierdził/a Data zatwierdzenia
[Modyfikacja] Maria Bartosiewicz 2018-06-19 Maria Bartosiewicz 2018-06-19
[Modyfikacja] Maria Bartosiewicz 2018-06-08 Maria Bartosiewicz 2018-06-08
[Modyfikacja] Katarzyna Thomassen 2018-05-16 Katarzyna Thomassen 2018-05-16
[Modyfikacja] Maria Bartosiewicz 2018-05-15 Maria Bartosiewicz 2018-05-15
[Dodano] Maria Bartosiewicz 2018-05-09 Maria Bartosiewicz 2018-05-09

Powrót

Przeczytaj treść ponownie

Dane kontaktowe

Adres do korespondencji:
Najwyższa Izba Kontroli
Skr. poczt. P-14
00-950 Warszawa 1

Adres siedziby:
Warszawa, ul. Filtrowa 57

NIP:
526-10-58-627

REGON:
000000052

Konto bankowe:
Wpłaty wadium i zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

92 1010 1010 0036 7813 9120 0000
NBP Oddział Okręgowy w Warszawie