Zakończone postępowania

Zaprojektowanie i budowa wiaty gospodarczej na terenie Ośrodka Szkoleniowego NIK w Goławicach Drugich.


Data zakończenia: 2018-05-09

Termin składania ofert: do 8.05.2018 r. do godz. 12.00

Termin składania wniosków o wyjaśnienie treści SIWZ:  do  25.04.2018 r.

Wymagane jest wniesienie wadium w wysokości 5.000 zł.

Informacje o artykule

Data utworzenia:
2018-04-12
Data publikacji:
2018-04-12
Wprowadził/a:
Piotr Chęciński
Data ostatniej zmiany:
2018-05-08
Ostatnio zmieniał/a:
Piotr Chęciński
Metryczka artykułu
Zmiana Autor/ka zmiany Data zmiany Zatwierdził/a Data zatwierdzenia
[Modyfikacja] Piotr Chęciński 2018-05-08 Piotr Chęciński 2018-05-08
[Modyfikacja] Piotr Chęciński 2018-04-12 Piotr Chęciński 2018-04-12
[Dodano] Piotr Chęciński 2018-04-12 Piotr Chęciński 2018-04-12

Powrót

Przeczytaj treść ponownie

Dane kontaktowe

Adres do korespondencji:
Najwyższa Izba Kontroli
Skr. poczt. P-14
00-950 Warszawa 1

Adres siedziby:
Warszawa, ul. Filtrowa 57

NIP:
526-10-58-627

REGON:
000000052

Konto bankowe:
Wpłaty wadium i zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

92 1010 1010 0036 7813 9120 0000
NBP Oddział Okręgowy w Warszawie