Zakończone postępowania

Dostawa tonerów, kaset atramentowych oraz innych materiałów eksploatacyjnych do drukarek komputerowych, faksów i urządzeń wielofunkcyjnych


Data zakończenia: 2018-06-28

Tryb postępowania: przetarg nieograniczony

Ogłoszenie o zamówieniu: opublikowane w BUZP w dniu 10 kwietnia 2018 r.

Termin składania wniosków o wyjaśnienie treści SIWZ: do 16 kwietnia 2018 r.

Termin składania ofert: do 20 kwietnia 2018 r. godz. 09.00

Termin otwarcia ofert: 20 kwietnia 2018 r. godz. 9:30

Wadium: Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości: 8 000,00 zł,

Informacje o artykule

Data utworzenia:
2018-04-10
Data publikacji:
2018-04-10
Wprowadził/a:
Katarzyna Thomassen
Data ostatniej zmiany:
2018-06-11
Ostatnio zmieniał/a:
Katarzyna Thomassen
Metryczka artykułu
Zmiana Autor/ka zmiany Data zmiany Zatwierdził/a Data zatwierdzenia
[Modyfikacja] Katarzyna Thomassen 2018-06-11 Katarzyna Thomassen 2018-06-11
[Modyfikacja] Katarzyna Thomassen 2018-04-20 Katarzyna Thomassen 2018-04-20
[Modyfikacja] Katarzyna Thomassen 2018-04-18 Katarzyna Thomassen 2018-04-18
[Modyfikacja] Katarzyna Thomassen 2018-04-13 Katarzyna Thomassen 2018-04-13
[Dodano] Katarzyna Thomassen 2018-04-10 Katarzyna Thomassen 2018-04-10

Powrót

Przeczytaj treść ponownie

Dane kontaktowe

Adres do korespondencji:
Najwyższa Izba Kontroli
Skr. poczt. P-14
00-950 Warszawa 1

Adres siedziby:
Warszawa, ul. Filtrowa 57

NIP:
526-10-58-627

REGON:
000000052

Konto bankowe:
Wpłaty wadium i zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

92 1010 1010 0036 7813 9120 0000
NBP Oddział Okręgowy w Warszawie