Zakończone postępowania

Bezgotówkowy zakup paliw i produktów pozapaliwowych do samochodów służbowych NIK przy pomocy kart paliwowych


Data zakończenia: 2018-07-18

Termin składania ofert: do 8.05.2018 r. do godz. 11.00

Termin składania wniosków o wyjaśnienie treści SIWZ:  do  17.04.2018 r.

UWAGA. Termin składania i otwarcia ofert został przesunięty na 11 maja 2018 r. Godzina (11.00) i miejsce składania ofert pozostają bez zmian.

Wymagane jest wniesienie wadium w wysokości 49.000 zł.

Informacje o artykule

Data utworzenia:
2018-03-28
Data publikacji:
2018-03-28
Wprowadził/a:
Piotr Chęciński
Data ostatniej zmiany:
2018-05-28
Ostatnio zmieniał/a:
Piotr Chęciński
Metryczka artykułu
Zmiana Autor/ka zmiany Data zmiany Zatwierdził/a Data zatwierdzenia
[Modyfikacja] Piotr Chęciński 2018-05-28 Piotr Chęciński 2018-05-28
[Modyfikacja] Piotr Chęciński 2018-05-11 Piotr Chęciński 2018-05-11
[Modyfikacja] Piotr Chęciński 2018-04-25 Piotr Chęciński 2018-04-25
[Modyfikacja] Piotr Chęciński 2018-04-25 Piotr Chęciński 2018-04-25
[Modyfikacja] Piotr Chęciński 2018-04-25 Piotr Chęciński 2018-04-25
[Modyfikacja] Piotr Chęciński 2018-04-25 Piotr Chęciński 2018-04-25
[Modyfikacja] Piotr Chęciński 2018-04-18 Piotr Chęciński 2018-04-18
[Modyfikacja] Piotr Chęciński 2018-04-04 Piotr Chęciński 2018-04-04
[Modyfikacja] Piotr Chęciński 2018-04-04 Piotr Chęciński 2018-04-04
[Modyfikacja] Piotr Chęciński 2018-04-04 Piotr Chęciński 2018-04-04
[Modyfikacja] Piotr Chęciński 2018-03-30 Piotr Chęciński 2018-03-30
[Modyfikacja] Piotr Chęciński 2018-03-30 Piotr Chęciński 2018-03-30
[Modyfikacja] Piotr Chęciński 2018-03-30 Piotr Chęciński 2018-03-30
[Modyfikacja] Piotr Chęciński 2018-03-30 Piotr Chęciński 2018-03-30
[Modyfikacja] Piotr Chęciński 2018-03-30 Piotr Chęciński 2018-03-30
[Modyfikacja] Piotr Chęciński 2018-03-30 Piotr Chęciński 2018-03-30
[Modyfikacja] Piotr Chęciński 2018-03-28 Piotr Chęciński 2018-03-28
[Modyfikacja] Piotr Chęciński 2018-03-28 Piotr Chęciński 2018-03-28
[Dodano] Piotr Chęciński 2018-03-28 Piotr Chęciński 2018-03-28

Powrót

Przeczytaj treść ponownie

Dane kontaktowe

Adres do korespondencji:
Najwyższa Izba Kontroli
Skr. poczt. P-14
00-950 Warszawa 1

Adres siedziby:
Warszawa, ul. Filtrowa 57

NIP:
526-10-58-627

REGON:
000000052

Konto bankowe:
Wpłaty wadium i zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

92 1010 1010 0036 7813 9120 0000
NBP Oddział Okręgowy w Warszawie