Zakończone postępowania

Remont pomieszczeń biurowych i archiwum


Data zakończenia: 2018-06-18

Tryb postępowania: przetarg nieograniczony

Termin składania wniosków o wyjaśnienie treści SIWZ: do 6 kwietnia 2018 r.

Termin składania ofert: do 17 kwietnia 2018 r. godz. 12.00

Wadium: Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości:

CZĘŚĆ  I  ZAMÓWIENIA:  Remont pomieszczeń biurowych  -  12 000,00 zł,

CZĘŚĆ  II  ZAMÓWIENIA:  Remont pomieszczeń archiwum  -  4 000,00 zł.

Informacje o artykule

Data utworzenia:
2018-03-26
Data publikacji:
2018-03-26
Wprowadził/a:
Paweł Zalewski
Data ostatniej zmiany:
2018-05-21
Ostatnio zmieniał/a:
Paweł Zalewski
Metryczka artykułu
Zmiana Autor/ka zmiany Data zmiany Zatwierdził/a Data zatwierdzenia
[Modyfikacja] Paweł Zalewski 2018-05-21 Paweł Zalewski 2018-05-21
[Modyfikacja] Paweł Zalewski 2018-04-18 Paweł Zalewski 2018-04-18
[Modyfikacja] Paweł Zalewski 2018-04-18 Paweł Zalewski 2018-04-18
[Modyfikacja] Paweł Zalewski 2018-04-03 Paweł Zalewski 2018-04-03
[Dodano] Paweł Zalewski 2018-03-26 Paweł Zalewski 2018-03-26

Powrót

Przeczytaj treść ponownie

Dane kontaktowe

Adres do korespondencji:
Najwyższa Izba Kontroli
Skr. poczt. P-14
00-950 Warszawa 1

Adres siedziby:
Warszawa, ul. Filtrowa 57

NIP:
526-10-58-627

REGON:
000000052

Konto bankowe:
Wpłaty wadium i zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

92 1010 1010 0036 7813 9120 0000
NBP Oddział Okręgowy w Warszawie