Zakończone postępowania

Dostawa urządzenia do druku cyfrowego pełnokolorowego.


Data zakończenia: 2018-07-05

Tryb: przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: do 7.05.2018 r. do godz. 11.00

Termin składania wniosków o wyjaśnienie treści SIWZ:  do  16.04.2018 r.

Wymagane jest wniesienie wadium w wysokości 26.000 zł.

Informacje o artykule

Data utworzenia:
2018-03-22
Data publikacji:
2018-03-22
Wprowadził/a:
Piotr Chęciński
Data ostatniej zmiany:
2018-05-25
Ostatnio zmieniał/a:
Piotr Chęciński
Metryczka artykułu
Zmiana Autor/ka zmiany Data zmiany Zatwierdził/a Data zatwierdzenia
[Modyfikacja] Piotr Chęciński 2018-05-25 Piotr Chęciński 2018-05-25
[Modyfikacja] Piotr Chęciński 2018-05-25 Piotr Chęciński 2018-05-25
[Modyfikacja] Piotr Chęciński 2018-05-07 Piotr Chęciński 2018-05-07
[Modyfikacja] Piotr Chęciński 2018-04-20 Piotr Chęciński 2018-04-20
[Modyfikacja] Piotr Chęciński 2018-03-26 Piotr Chęciński 2018-03-26
[Modyfikacja] Piotr Chęciński 2018-03-26 Piotr Chęciński 2018-03-26
[Modyfikacja] Piotr Chęciński 2018-03-22 Piotr Chęciński 2018-03-22
[Dodano] Piotr Chęciński 2018-03-22 Piotr Chęciński 2018-03-22

Powrót

Przeczytaj treść ponownie

Dane kontaktowe

Adres do korespondencji:
Najwyższa Izba Kontroli
Skr. poczt. P-14
00-950 Warszawa 1

Adres siedziby:
Warszawa, ul. Filtrowa 57

NIP:
526-10-58-627

REGON:
000000052

Konto bankowe:
Wpłaty wadium i zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

92 1010 1010 0036 7813 9120 0000
NBP Oddział Okręgowy w Warszawie