Zakończone postępowania

Dozór i utrzymanie porządku na terenie posesji i w budynku Delegatury NIK w Białymstoku od 1 maja 2018 r. Do 30 kwietnia 2019 r.


Data zakończenia: 2018-05-08

Tryb: przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: do 26 marca 2018 r., do godz. 10.00

Termin składania wniosków o wyjaśnienie treści SIWZ:  do  22 marca 2018 r.

Informacje o artykule

Data utworzenia:
2018-03-15
Data publikacji:
2018-03-14
Wprowadził/a:
Andrzej Gaładyk
Data ostatniej zmiany:
2018-04-18
Ostatnio zmieniał/a:
Maria Bartosiewicz
Metryczka artykułu
Zmiana Autor/ka zmiany Data zmiany Zatwierdził/a Data zatwierdzenia
[Modyfikacja] Maria Bartosiewicz 2018-04-18 Maria Bartosiewicz 2018-04-18
[Modyfikacja] Maria Bartosiewicz 2018-03-26 Maria Bartosiewicz 2018-03-26
[Modyfikacja] Andrzej Gaładyk 2018-03-15 Andrzej Gaładyk 2018-03-15
[Dodano] Andrzej Gaładyk 2018-03-15 Andrzej Gaładyk 2018-03-15

Powrót

Przeczytaj treść ponownie

Dane kontaktowe

Adres do korespondencji:
Najwyższa Izba Kontroli
Skr. poczt. P-14
00-950 Warszawa 1

Adres siedziby:
Warszawa, ul. Filtrowa 57

NIP:
526-10-58-627

REGON:
000000052

Konto bankowe:
Wpłaty wadium i zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

92 1010 1010 0036 7813 9120 0000
NBP Oddział Okręgowy w Warszawie