Zakończone postępowania

Dostawa wraz z montażem mebli biurowych


Data zakończenia: 2018-08-28

Tryb: przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: do 18.04.2018 r. do godz. 12.00

Termin składania wniosków o wyjaśnienie treści SIWZ:  do  29.03.2018 r.

Wymagane jest wniesienie wadium w wysokości 25.000 zł.

Ogłoszenie o zamówieniu: przekazane do DUUE w dniu 8 marca 2018 r.

Ogłoszenie o zamówieniu: opublikowane w DUUE w dniu 9 marca 2018 r.

Ogłoszenie zmian wysłane do publikacji w DUUE w dniu 15.03.2018 r.

Ogłoszenie zmian opublikowane w DUUE w dniu 19.03.2018r.

Ogłoszenie zmian wysłane do publikacji w DUUE w dniu 06.04.2018 r.

Ogłoszenie zmian opublikowane w DUUE w dniu 09.04.2018 r.

Informacje o artykule

Data utworzenia:
2018-03-15
Data publikacji:
2018-03-08
Wprowadził/a:
Andrzej Gaładyk
Data ostatniej zmiany:
2018-07-02
Ostatnio zmieniał/a:
Paweł Zalewski
Metryczka artykułu
Zmiana Autor/ka zmiany Data zmiany Zatwierdził/a Data zatwierdzenia
[Modyfikacja] Paweł Zalewski 2018-07-02 Paweł Zalewski 2018-07-02
[Modyfikacja] Paweł Zalewski 2018-04-18 Paweł Zalewski 2018-04-18
[Modyfikacja] Paweł Zalewski 2018-04-13 Paweł Zalewski 2018-04-13
[Modyfikacja] Paweł Zalewski 2018-04-09 Paweł Zalewski 2018-04-09
[Modyfikacja] Paweł Zalewski 2018-04-06 Paweł Zalewski 2018-04-06
[Modyfikacja] Paweł Zalewski 2018-03-19 Paweł Zalewski 2018-03-19
[Modyfikacja] Paweł Zalewski 2018-03-16 Paweł Zalewski 2018-03-16
[Modyfikacja] Andrzej Gaładyk 2018-03-16 Andrzej Gaładyk 2018-03-16
[Modyfikacja] Andrzej Gaładyk 2018-03-16 Andrzej Gaładyk 2018-03-16
[Modyfikacja] Andrzej Gaładyk 2018-03-15 Andrzej Gaładyk 2018-03-15
[Dodano] Andrzej Gaładyk 2018-03-15 Andrzej Gaładyk 2018-03-15

Powrót

Przeczytaj treść ponownie

Dane kontaktowe

Adres do korespondencji:
Najwyższa Izba Kontroli
Skr. poczt. P-14
00-950 Warszawa 1

Adres siedziby:
Warszawa, ul. Filtrowa 57

NIP:
526-10-58-627

REGON:
000000052

Konto bankowe:
Wpłaty wadium i zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

92 1010 1010 0036 7813 9120 0000
NBP Oddział Okręgowy w Warszawie