Plany zamówień publicznych NIK na rok 2020

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych, których szacunkowa wartość przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 30 000 euro dla Centrali NIK w 2020 r.

Lp.Przedmiot zamówieniaRodzaj zamówieniaPrzewidywany tryb postępowaniaOrientacyjna wartość przedmiotowego zamówienia (zł netto)Przewidywany termin wszczęcia postępowania
1 Dostawa energii elektrycznej (Centrala NIK, Baza Transportu NIK, OS NIK w Goławicach, wskazane delegatury) UWAGA: Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego zostanie przeprowadzone przez Mazowiecką Agencję Energetyczną dostawy przetarg nieograniczony 2 385 772 III kwartał 2020
2 Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Najwyższej Izby Kontroli usługi przetarg nieograniczony 408 300 I kwartał 2020
3 Remont pomieszczeń biurowych i klatek schodowych roboty budowlane przetarg nieograniczony 555 285 II kwartał 2020
4 Modernizacja układów zasilania rozdzielni głównej elektrycznej i wykonanie pomiarów roboty budowlane przetarg nieograniczony 2 251 545 II kwartał 2020
5 Konserwacja ogrodzenia roboty budowlane przetarg nieograniczony 243 902 III kwartał 2020
6 Zaprojektowanie i wykonanie remontu łazienek i pomieszczeń gospodarczych roboty budowlane przetarg nieograniczony 203 252 I kwartał 2020
7 Remont kanałów wentylacyjnych roboty budowlane przetarg nieograniczony 206 504 III kwartał 2020
8 Remont pionów hydrantowych roboty budowlane przetarg nieograniczony 162 602 III kwartał 2020
9 Dostawa wraz z montażem mebli biurowych dostawy przetarg nieograniczony 401 626 II kwartał 2020
10 Rozbudowa systemu klimatyzacji w strefie ochronnej II roboty budowlane przetarg nieograniczony 440 081 III kwartał 2020
11 Dostawa materiałów biurowych i komputerowych dostawy przetarg nieograniczony 306 829 I kwartał 2020
12 Dostawa tonerów kaset atramentowych oraz innych materiałów do drukarek dostawy przetarg nieograniczony 304 797 II kwartał 2020
13 Usługa ubezpieczenia pojazdów służbowych Najwyższej Izby Kontroli usługi przetarg nieograniczony 346 500 II kwartał 2020
14 Usługa grupowego ubezpieczenia na życie pracowników NIK i członków ich rodzin usługi przetarg nieograniczony 4 287 060 I kwartał 2020
15 Remont ogrodzenia Ośrodka Szkoleniowego NIK w Goławicach roboty budowlane przetarg nieograniczony 677 073 II kwartał 2020
16 Dostawy prasy codziennej i czasopism fachowych w roku 2021 dostawy przetarg nieograniczony 204 444 IV kwartał 2020
17 Świadczenie usług dostępu do obiektów sportowo-rekreacyjnych dla pracowników zatrudnionych w Centrali NIK w Warszawie oraz w Delegaturach NIK usługi przetarg nieograniczony 584 630 IV kwartał 2020
18 Zaprojektowanie, wykonanie i dostawa infografik usługi przetarg nieograniczony 143 984 IV kwartał 2020
19 Modernizacja i świadczenie usług wsparcia technicznego dla systemu klasy ATP usługi przetarg nieograniczony 828 455 II kwartał 2020
20 Modernizacja oraz świadczenie usług serwisu dla systemu WLAN dostawy przetarg nieograniczony 584 390 III kwartał 2020
21 Rozbudowa i serwis przełączników FC dostawy przetarg nieograniczony 243 902 III kwartał 2020
22 Odnowienie wsparcia producenta i Asysta Techniczna Wykonawcy dla oprogramowania Veeam. usługi przetarg nieograniczony 260 163 III kwartał 2020
23 Zapewnienie świadczenia Asysty Technicznej producenta oprogramowania Oracle dla posiadanych przez NIK produktów Oracle usługi przetarg nieograniczony 617 073 III kwartał 2020
24 Dostawa komputerów przenośnych dostawy przetarg nieograniczony 1 463 415 III kwartał 2020
25 Zaprojektowanie i wykonanie przebudowy części A budynku głównego Ośrodka Szkoleniowego NIK w Goławicach Drugich roboty budowlane przetarg nieograniczony 13 603 252 III kwartał 2020
26 Dostawa systemu TAP do przechwytywania ruchu sieciowego dostawy przetarg nieograniczony 813 008 III kwartał 2020
27 Modernizacja centralnego systemu zabezpieczeń dostawy przetarg nieograniczony 934 959 IV kwartał 2020

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych, których szacunkowa wartość przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 30 000 euro dla Delegatury NIK w Gdańsku w 2020 r.

Lp.Przedmiot zamówieniaRodzaj zamówieniaPrzewidywany tryb postępowaniaOrientacyjna wartość przedmiotowego zamówienia (zł netto)Przewidywany termin wszczęcia postępowania
1 Wymiana wykładzin w pokojach biurowych wraz z odnowieniem powłok malarskich usługi przetarg nieograniczony 351 852 II kwartał 2020

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych, których szacunkowa wartość przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 30 000 euro dla Delegatury NIK w Łodzi w 2020 r.

Lp.Przedmiot zamówieniaRodzaj zamówieniaPrzewidywany tryb postępowaniaOrientacyjna wartość przedmiotowego zamówienia (zł netto)Przewidywany termin wszczęcia postępowania
1 Remont budynku delegatury roboty budowlane przetarg nieograniczony 609 756 II kwartał 2020
2 Ochrona w okresie od 1 stycznia 2021 do 31 grudnia 2022 usługi przetarg nieograniczony 401 626 IV kwartał 2020

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych, których szacunkowa wartość przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 30 000 euro dla Delegatury NIK w Olsztynie w 2020 r.

Lp.Przedmiot zamówieniaRodzaj zamówieniaPrzewidywany tryb postępowaniaOrientacyjna wartość przedmiotowego zamówienia (zł netto)Przewidywany termin wszczęcia postępowania
1 Remont dachu budynku Najwyższej Izby Kontroli Delegatury w Olsztynie, ul. Artyleryjska 3e polegający na wymianie istniejącej membrany dachowej w całości na papę asfaltową roboty budowlane przetarg nieograniczony 267 261 kwiecień 2020

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych, których szacunkowa wartość przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 30 000 euro dla Delegatury NIK w Poznaniu w 2020 r.

Lp.Przedmiot zamówieniaRodzaj zamówieniaPrzewidywany tryb postępowaniaOrientacyjna wartość przedmiotowego zamówienia (zł netto)Przewidywany termin wszczęcia postępowania
1 Kompleksowe sprzątanie w okresie od 1 września 2020 r.
do 31 sierpnia 2023 r. pomieszczeń zajmowanych w budynku przy ul. Dożynkowej 9H przez Delegaturę NIK w Poznaniu
usługi zapytanie o cenę 161 460 II kwartał 2020

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych, których szacunkowa wartość przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 30 000 euro dla Delegatury NIK w Szczecinie w 2020 r.

Lp.Przedmiot zamówieniaRodzaj zamówieniaPrzewidywany tryb postępowaniaOrientacyjna wartość przedmiotowego zamówienia (zł netto)Przewidywany termin wszczęcia postępowania
1 Budowa nowego systemu klimatyzacji roboty budowlane przetarg nieograniczony 592 495 II kwartał 2020

Informacje o artykule

Data utworzenia:
2020-05-15
Data publikacji:
2020-05-15
Wprowadził/a:
Andrzej Gaładyk
Data ostatniej zmiany:
2020-06-25
Ostatnio zmieniał/a:
Andrzej Gaładyk

Przeczytaj treść ponownie