Przejdź do treści

Wyszukiwarka

Zamówienia publiczne

Aktualnie prowadzone postępowania

Zakończone postępowania

Wcześniejsze postępowania >>

Przeczytaj treść ponownie

Zamówienia poniżej 30 000 €

W tym momencie nie są prowadzone postępowania dotyczące zamówień o wartości poniżej 30 000 €.

Dane kontaktowe

Adres do korespondencji:
Najwyższa Izba Kontroli
Skr. poczt. P-14
00-950 Warszawa 1

Adres siedziby:
Warszawa, ul. Filtrowa 57

NIP:
526-10-58-627

REGON:
000000052

Konto bankowe:
Wpłaty wadium i zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

92 1010 1010 0036 7813 9120 0000
NBP Oddział Okręgowy w Warszawie

Najwyższa Izba Kontroli
Skr. poczt. P-14, 00-950 Warszawa 1
tel. 22 444 50 00
nik@nik.gov.pl
NIP: 526-10-58-627, REGON: 000000052