Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych przez Najwyższą Izbę Kontroli w 2022 roku

Zgodnie z art. 14 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach - na podmiocie właściwym do rozpatrzenia petycji ciąży obowiązek umieszczenia na swojej stronie internetowej lub stronie internetowej urzędu go obsługującego zbiorczej informacji o petycjach rozpatrzonych w roku poprzednim.

W 2022 roku Najwyższa Izba Kontroli nie była podmiotem właściwym do rozpatrzenia petycji. Żadne pismo, skierowane do NIK nie spełniało jednocześnie wymogów: ustawy o petycjach oraz pozostawania w kompetencjach NIK.

Informacje o artykule

Data utworzenia:
2023-07-07
Data publikacji:
2023-07-07
Wprowadził/a:
Andrzej Gaładyk
Data ostatniej zmiany:
2023-07-07
Ostatnio zmieniał/a:
Andrzej Gaładyk

Przeczytaj treść ponownie

Dane kontaktowe

Adres do korespondencji:
Najwyższa Izba Kontroli
ul. Filtrowa 57
02-056 Warszawa
NIP: 526-10-58-627, REGON: 000000052

Adres e-mail:
nik@nik.gov.pl

Numer telefonu:
tel. 22 444 50 00

Udzielanie informacji publicznych
tel.: 22 444 54 84
e-mail: bip@nik.gov.pl

Formularze kontaktowe:
Formularz zgłaszania skarg i wniosków
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego

Elektroniczna Skrzynka Podawcza:
Instrukcja korzystania z Elektronicznej Skrzynki Podawczej

Kontakt dla dziennikarzy:
Informacje dla dziennikarzy