Udzielanie zamówień publicznych i realizacja zawartych umów w wybranych gminach województwa kujawsko-pomorskiego

Jednostka kontrolująca: Delegatura NIK w Bydgoszczy

Nr ewidencyjny: S/22/003/LBY
Data publikacji: 2023-01-19 11:09
Dział tematyczny: administracja publiczna

Lista podmiotów kontrolowanych:

  • Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

    Toruń ul. gen.J.Bema 23/29

  • Urząd Miasta i Gminy

    Pruszcz ul. Główna 33

  • Urząd Miejski

    Gniewkowo ul.17 Stycznia 11

Data publikacji: 2022-10-18 11:40:26

Wprowadził/a: Andrzej Gaładyk

Data ostatniej zmiany: 2022-12-06 12:00:26

Ostatnio zmieniał/a: Andrzej Gaładyk

Metryczka kontroli
Zmiana Autor/ka zmiany Data zmiany Zatwierdził/a Data zatwierdzenia
[Modyfikacja] Andrzej Gaładyk 2022-12-06 12:00:26 Andrzej Gaładyk 2023-01-19 11:09:23
[Modyfikacja] Andrzej Gaładyk 2022-10-19 14:50:24 Andrzej Gaładyk 2022-10-19 14:50:24
 

Powrót

Przeczytaj treść ponownie

Dane kontaktowe

Adres do korespondencji:
Najwyższa Izba Kontroli
ul. Filtrowa 57
02-056 Warszawa
NIP: 526-10-58-627, REGON: 000000052

Adres e-mail:
nik@nik.gov.pl

Numer telefonu:
tel. 22 444 50 00

Udzielanie informacji publicznych
tel.: 22 444 54 84
e-mail: bip@nik.gov.pl

Formularze kontaktowe:
Formularz zgłaszania skarg i wniosków
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego

Elektroniczna Skrzynka Podawcza:
Instrukcja korzystania z Elektronicznej Skrzynki Podawczej

Kontakt dla dziennikarzy:
Informacje dla dziennikarzy