Wybrane aspekty działalności inwestycyjnej Grupy Azoty Zakłady Azotowe "Puławy" Spółka Akcyjna

Jednostka kontrolująca: Delegatura NIK w Lublinie

Nr ewidencyjny: S/22/002/LLU
Data publikacji: 2023-02-22 10:43
Dział tematyczny: gospodarka

Lista podmiotów kontrolowanych:

  • GRUPA AZOTY ZAKŁADY AZOTOWE PUŁAWY S.A. W PUŁAWACH

    24-110 PUŁAWY, AL. TYSIĄCLECIA PAŃSTWA POLSKIEGO 13

Data publikacji: 2023-02-22 10:43:59

Wprowadził/a: Andrzej Gaładyk

 

Powrót

Przeczytaj treść ponownie

Dane kontaktowe

Adres do korespondencji:
Najwyższa Izba Kontroli
Skr. poczt. P-14
00-950 Warszawa 1
NIP: 526-10-58-627, REGON: 000000052

Adres siedziby:
Warszawa (02-056), ul. Filtrowa 57

Adres e-mail:
nik@nik.gov.pl

Numer telefonu:
tel. 22 444 50 00

Udzielanie informacji publicznych
tel.: 22 444 54 84
e-mail: bip@nik.gov.pl

Formularze kontaktowe:
Formularz zgłaszania skarg i wniosków
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego

Elektroniczna Skrzynka Podawcza:
Instrukcja korzystania z Elektronicznej Skrzynki Podawczej

Kontakt dla dziennikarzy:
Informacje dla dziennikarzy