Działalność samorządowych instytucji kultury w województwie dolnośląskim

Jednostka kontrolująca: Delegatura NIK we Wrocławiu

Nr ewidencyjny: S/20/001/LWR
Data publikacji: 2021-12-28 07:52
Dział tematyczny: kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Lista podmiotów kontrolowanych:

 • FILHARMONIA DOLNOŚLĄSKA W JELENIEJ GÓRZE

  ul. Józefa Piłsudskiego 60, 58-500 JELENIA GÓRA

 • FILHARMONIA SUDECKA W WAŁBRZYCHU

  ul. Juliusza Słowackiego 4, 58-300 WAŁBRZYCH

 • NARODOWE FORUM MUZYKI IM. WITOLDA LUTOSŁAWSKIEGO WE WROCŁAWIU

  Plac Wolności 1, 50-071 WROCŁAW

 • OPERA WROCŁAWSKA

  ul. Świdnicka 35, 50-066 WROCŁAW

Data publikacji: 2021-12-28 07:52:19

Wprowadził/a: Andrzej Gaładyk

 

Powrót

Przeczytaj treść ponownie

Dane kontaktowe

Adres do korespondencji:
Najwyższa Izba Kontroli
Skr. poczt. P-14
00-950 Warszawa 1
NIP: 526-10-58-627, REGON: 000000052

Adres siedziby:
Warszawa (02-056), ul. Filtrowa 57

Adres e-mail:
nik@nik.gov.pl

Numer telefonu:
tel. 22 444 50 00

Formularze kontaktowe:
Formularz zgłaszania skarg i wniosków
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego

Elektroniczna Skrzynka Podawcza:
Instrukcja korzystania z Elektronicznej Skrzynki Podawczej

Kontakt dla dziennikarzy:
Informacje dla dziennikarzy

Redaktor Biuletynu

Biuletyn Informacji Publicznej redaguje:
Krzysztof Andrzejewski - naczelny redaktor Biuletynu
tel. 22 444 56 78
e-mail: bip@nik.gov.pl