Prawidłowość prowadzenia postępowań mandatowych i stosowania pouczeń przez strażników straży miejskich oraz egzekwowania grzywien nałożonych przez nich w drodze mandatu karnego w wybranych jednostkach województwa świętokrzyskiego

Jednostka kontrolująca: Delegatura NIK w Kielcach

Nr ewidencyjny: R/21/003/LKI
Data publikacji: 2022-11-23 08:26
Dział tematyczny: administracja publiczna

Lista podmiotów kontrolowanych:

  • Urząd Miejski w Ożarowie

    27-530 Ożarów, ul. Stodolna 1

  • Urząd Miejski w Starachowicach

    27-200 Starachowice, ul. Radomska 45

Data publikacji: 2022-11-23 08:26:40

Wprowadził/a: Andrzej Gaładyk

 

Powrót

Przeczytaj treść ponownie

Dane kontaktowe

Adres do korespondencji:
Najwyższa Izba Kontroli
ul. Filtrowa 57
02-056 Warszawa
NIP: 526-10-58-627, REGON: 000000052

Adres e-mail:
nik@nik.gov.pl

Numer telefonu:
tel. 22 444 50 00

Udzielanie informacji publicznych
tel.: 22 444 54 84
e-mail: bip@nik.gov.pl

Formularze kontaktowe:
Formularz zgłaszania skarg i wniosków
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego

Elektroniczna Skrzynka Podawcza:
Instrukcja korzystania z Elektronicznej Skrzynki Podawczej

Kontakt dla dziennikarzy:
Informacje dla dziennikarzy