Zapobieganie i ograniczenie negatywnych skutków COVID-19 w obszarze pieczy zastępczej w ramach projektu pn. Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19

Jednostka kontrolująca: Departament Pracy, Spraw Społecznych i Rodziny

Nr ewidencyjny: R/21/002/KPS
Data publikacji: 2022-11-15 20:21
Dział tematyczny: zabezpieczenie społeczne

Lista podmiotów kontrolowanych:

  • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rawie Mazowieckiej

    96-200 Rawa Mazowiecka, ul. Tadeusza Kościuszki 5

  • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Skierniewicach

    96-100 Skierniewice, ul. Konstytucji 3 Maja 6

  • Łódzki Urząd Wojewódzki

    90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

Data publikacji: 2022-11-15 20:21:31

Wprowadził/a: Andrzej Gaładyk

 

Powrót

Przeczytaj treść ponownie

Dane kontaktowe

Adres do korespondencji:
Najwyższa Izba Kontroli
Skr. poczt. P-14
00-950 Warszawa 1
NIP: 526-10-58-627, REGON: 000000052

Adres siedziby:
Warszawa (02-056), ul. Filtrowa 57

Adres e-mail:
nik@nik.gov.pl

Numer telefonu:
tel. 22 444 50 00

Udzielanie informacji publicznych
tel.: 22 444 54 84
e-mail: bip@nik.gov.pl

Formularze kontaktowe:
Formularz zgłaszania skarg i wniosków
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego

Elektroniczna Skrzynka Podawcza:
Instrukcja korzystania z Elektronicznej Skrzynki Podawczej

Kontakt dla dziennikarzy:
Informacje dla dziennikarzy