Wywiązanie się przez wybrane gminy województwa mazowieckiego z niektórych obowiązków wprowadzonych ustawą o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami

Jednostka kontrolująca: Departament Administracji Publicznej

Nr ewidencyjny: R/21/001/KAP
Data publikacji: 2022-10-26 08:47
Dział tematyczny: administracja publiczna

Lista podmiotów kontrolowanych:

 • Urząd Gminy Jadów

  05-280 Jadów, ul. Jana Pawła II 17, woj. Mazowieckie

 • Urząd Gminy Jaktorów

  96-313 Jaktorów, ul. Warszawska 33, woj. Mazowieckie

 • Urząd Gminy Prażmów

  05-505 Prażmów, ul. Piotra Czołchańskiego 1, woj. Mazowieckie

 • Urząd Gminy Sadowne

  07-140 Sadowne, ul. Kościuszki 3, woj. Mazowieckie

 • Urząd Gminy Żabia Wola

  96-321 Żabia Wola, ul. Główna 3, woj. Mazowieckie

 • Urząd Miasta i Gminy w Czerwińsku nad Wisłą

  09-150 Czerwińsk nad Wisłą, ul. Władysława Jagiełły 16, woj. Mazowieckie

 • Urząd Miejski w Karczewie

  05-480 Karczew, ul. Warszawska 28, woj. Mazowieckie

Data publikacji: 2022-02-22 10:30:26

Wprowadził/a: Andrzej Gaładyk

Data ostatniej zmiany: 2022-02-22 11:30:45

Ostatnio zmieniał/a: Andrzej Gaładyk

Metryczka kontroli
Zmiana Autor/ka zmiany Data zmiany Zatwierdził/a Data zatwierdzenia
[Modyfikacja] Andrzej Gaładyk 2022-02-22 11:30:45 Andrzej Gaładyk 2022-10-26 08:47:33
 

Powrót

Przeczytaj treść ponownie

Dane kontaktowe

Adres do korespondencji:
Najwyższa Izba Kontroli
Skr. poczt. P-14
00-950 Warszawa 1
NIP: 526-10-58-627, REGON: 000000052

Adres siedziby:
Warszawa (02-056), ul. Filtrowa 57

Adres e-mail:
nik@nik.gov.pl

Numer telefonu:
tel. 22 444 50 00

Udzielanie informacji publicznych
tel.: 22 444 54 84
e-mail: bip@nik.gov.pl

Formularze kontaktowe:
Formularz zgłaszania skarg i wniosków
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego

Elektroniczna Skrzynka Podawcza:
Instrukcja korzystania z Elektronicznej Skrzynki Podawczej

Kontakt dla dziennikarzy:
Informacje dla dziennikarzy