Odtwarzanie potencjału produkcji leśnej zniszczonego przez katastrofy oraz wprowadzanie instrumentów zapobiegawczych

Jednostka kontrolująca: Delegatura NIK w Zielonej Górze

Nr ewidencyjny: R/16/001/LZG
Data publikacji: 2022-04-27 09:05
Dział tematyczny: środowisko

Lista podmiotów kontrolowanych:

  • Nadleśnictwo Krzystkowice

    66-011 Nowogród Bobrzański, ul. Leśna 1

  • Nadleśnictwo Sulechów

    66-100 Sulechów, ul. Bankowa 2

  • Nadleśnictwo Żagań

    68-100 Żagań, ul. Piłsudskiego 37

Data publikacji: 2022-04-27 09:05:11

Wprowadził/a: Andrzej Gaładyk

 

Powrót

Przeczytaj treść ponownie

Dane kontaktowe

Adres do korespondencji:
Najwyższa Izba Kontroli
Skr. poczt. P-14
00-950 Warszawa 1
NIP: 526-10-58-627, REGON: 000000052

Adres siedziby:
Warszawa (02-056), ul. Filtrowa 57

Adres e-mail:
nik@nik.gov.pl

Numer telefonu:
tel. 22 444 50 00

Udzielanie informacji publicznych
tel.: 22 444 54 84
e-mail: bip@nik.gov.pl

Formularze kontaktowe:
Formularz zgłaszania skarg i wniosków
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego

Elektroniczna Skrzynka Podawcza:
Instrukcja korzystania z Elektronicznej Skrzynki Podawczej

Kontakt dla dziennikarzy:
Informacje dla dziennikarzy