Ustalanie, pobieranie i egzekwowanie opłat z tytułu odprowadzania wód opadowych w województwie opolskim

Jednostka kontrolująca: Delegatura NIK w Opolu

Nr ewidencyjny: P/23/074/LOP
Data publikacji: 2024-02-09 16:09
Dział tematyczny: gospodarka wodna

Lista podmiotów kontrolowanych:

 • Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o.o. w Antoniowie

  46-040 Ozimek ul. Powstańców Śląskich 54

 • Urząd Miasta i Gminy w Ozimku

  46-040 Ozimek ul. Ks.Jana Dzierżona 4B

 • Urząd Miasta Opola

  45-015 Opole ul. Rynek

 • Urząd Miejski w Baborowie

  48-120 Baborów ul. Ratuszowa 2A

 • Wodociągi i Kanalizacja w Opolu Spółka z o.o.

  45-222 Opole ul. Oleska 64

 • Zakład Usług Komunalnych Spółka z o.o. w Baborowie

  48-120 Baborów ul. Krakowska 1

Data publikacji: 2024-02-09 16:09:25

Wprowadził/a: Andrzej Gaładyk

 

Powrót

Przeczytaj treść ponownie

Dane kontaktowe

Adres do korespondencji:
Najwyższa Izba Kontroli
ul. Filtrowa 57
02-056 Warszawa
NIP: 526-10-58-627, REGON: 000000052

Adres e-mail:
nik@nik.gov.pl

Numer telefonu:
tel. 22 444 50 00

Udzielanie informacji publicznych
tel.: 22 444 54 84
e-mail: bip@nik.gov.pl

Formularze kontaktowe:
Formularz zgłaszania skarg i wniosków
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego

Elektroniczna Skrzynka Podawcza:
Instrukcja korzystania z Elektronicznej Skrzynki Podawczej

Kontakt dla dziennikarzy:
Informacje dla dziennikarzy