Funkcjonowanie szpitali powiatowych

Jednostka kontrolująca: Delegatura NIK w Łodzi

lista jednostek uczestniczących w kontroli

Nr ewidencyjny: P/22/048/LLO
Data publikacji: 2023-06-01 15:27
Dział tematyczny: zdrowie

Lista podmiotów kontrolowanych:

 • SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W WIELUNIU

  ul. Szpitalna 16, 98-300 Wieluń

 • SPZOZ SZPITAL POWIATOWY IM.EDMUNDA BIERNACKIEGO W OPOCZNIE

  ul. Partyzantów 30, 26-300 Opoczno

 • ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W ŁĘCZYCY

  ul. Zachodnia 6, 99-100 Łęczyca

 • ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W ŁOWICZU

  ul. Ułańska 28, 99-400 Łowicz

Data publikacji: 2023-06-01 15:27:17

Wprowadził/a: Andrzej Gaładyk

 

Powrót

Przeczytaj treść ponownie

Dane kontaktowe

Adres do korespondencji:
Najwyższa Izba Kontroli
ul. Filtrowa 57
02-056 Warszawa
NIP: 526-10-58-627, REGON: 000000052

Adres e-mail:
nik@nik.gov.pl

Numer telefonu:
tel. 22 444 50 00

Udzielanie informacji publicznych
tel.: 22 444 54 84
e-mail: bip@nik.gov.pl

Formularze kontaktowe:
Formularz zgłaszania skarg i wniosków
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego

Elektroniczna Skrzynka Podawcza:
Instrukcja korzystania z Elektronicznej Skrzynki Podawczej

Kontakt dla dziennikarzy:
Informacje dla dziennikarzy