Budowa Muzeum Historii Polski

Jednostka kontrolująca: Departament Nauki, Oświaty i Dziedzictwa Narodowego

Nr ewidencyjny: P/22/018/KNO
Data publikacji: 2023-03-28 11:31
Dział tematyczny: kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Lista podmiotów kontrolowanych:

  • Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

    Krakowskie Przedmieście 15/17, 00-071 Warszawa

  • Muzeum Historii Polski

    Senatorska 35, 00-099 Warszawa

Data publikacji: 2023-03-28 11:31:14

Wprowadził/a: Andrzej Gaładyk

 

Powrót

Przeczytaj treść ponownie

Dane kontaktowe

Adres do korespondencji:
Najwyższa Izba Kontroli
ul. Filtrowa 57
02-056 Warszawa
NIP: 526-10-58-627, REGON: 000000052

Adres e-mail:
nik@nik.gov.pl

Numer telefonu:
tel. 22 444 50 00

Udzielanie informacji publicznych
tel.: 22 444 54 84
e-mail: bip@nik.gov.pl

Formularze kontaktowe:
Formularz zgłaszania skarg i wniosków
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego

Elektroniczna Skrzynka Podawcza:
Instrukcja korzystania z Elektronicznej Skrzynki Podawczej

Kontakt dla dziennikarzy:
Informacje dla dziennikarzy