Opracowanie ustawy budżetowej na rok 2023

Jednostka kontrolująca: Departament Budżetu i Finansów

Nr ewidencyjny: P/22/009/KBF
Data publikacji: 2024-02-09 16:09
Dział tematyczny: budżet

Lista podmiotów kontrolowanych:

  • Ministerstwo Finansów

    ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa

Data publikacji: 2024-02-09 16:09:25

Wprowadził/a: Andrzej Gaładyk

 

Powrót

Przeczytaj treść ponownie

Dane kontaktowe

Adres do korespondencji:
Najwyższa Izba Kontroli
ul. Filtrowa 57
02-056 Warszawa
NIP: 526-10-58-627, REGON: 000000052

Adres e-mail:
nik@nik.gov.pl

Numer telefonu:
tel. 22 444 50 00

Udzielanie informacji publicznych
tel.: 22 444 54 84
e-mail: bip@nik.gov.pl

Formularze kontaktowe:
Formularz zgłaszania skarg i wniosków
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego

Elektroniczna Skrzynka Podawcza:
Instrukcja korzystania z Elektronicznej Skrzynki Podawczej

Kontakt dla dziennikarzy:
Informacje dla dziennikarzy