Rejestracja i zmiany porejestracyjne produktów leczniczych

Jednostka kontrolująca: Departament Zdrowia

Nr ewidencyjny: P/21/104/KZD
Data publikacji: 2022-05-31 16:28
Dział tematyczny: zdrowie

Lista podmiotów kontrolowanych:

  • GŁÓWNY INSPEKTORAT FARMACEUTYCZNY W WARSZAWIE

    ul. Senatorska 12, 00-082 Warszawa

  • URZĄD REJESTRACJI PROD. LECZNICZ.,WYROBÓW MEDYCZ.I PR. BIOBÓJCZYCH W-WA

    Al. Jerozolimskie 181 C, 02-222 WARSZAWA

Data publikacji: 2022-05-31 16:28:33

Wprowadził/a: Andrzej Gaładyk

 

Powrót

Przeczytaj treść ponownie

Dane kontaktowe

Adres do korespondencji:
Najwyższa Izba Kontroli
Skr. poczt. P-14
00-950 Warszawa 1
NIP: 526-10-58-627, REGON: 000000052

Adres siedziby:
Warszawa (02-056), ul. Filtrowa 57

Adres e-mail:
nik@nik.gov.pl

Numer telefonu:
tel. 22 444 50 00

Udzielanie informacji publicznych
tel.: 22 444 54 84
e-mail: bip@nik.gov.pl

Formularze kontaktowe:
Formularz zgłaszania skarg i wniosków
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego

Elektroniczna Skrzynka Podawcza:
Instrukcja korzystania z Elektronicznej Skrzynki Podawczej

Kontakt dla dziennikarzy:
Informacje dla dziennikarzy