Działalność Samorządu Województwa Dolnośląskiego na rzecz przywracania połączeń kolejowych

Jednostka kontrolująca: Delegatura NIK we Wrocławiu

Nr ewidencyjny: P/21/100/LWR
Data publikacji: 2022-01-10 12:13
Dział tematyczny: transport

Lista podmiotów kontrolowanych:

  • DOLNOŚLĄSKA SŁUŻBA DRÓG I KOLEI WE WROCŁAWIU

    ul. Krakowska 28, 50-425 WROCŁAW

  • KOLEJE DOLNOŚLĄSKIE S.A. W LEGNICY

    ul.Kolejowa 2, 59-220 LEGNICA

  • URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO WE WROCŁAWIU

    Wybrzeże J. Słowackiego 12-14, 50-411 WROCŁAW

Data publikacji: 2022-01-10 12:13:37

Wprowadził/a: Andrzej Gaładyk

Data ostatniej zmiany: 2022-01-10 12:14:07

Ostatnio zmieniał/a: Andrzej Gaładyk

Metryczka kontroli
Zmiana Autor/ka zmiany Data zmiany Zatwierdził/a Data zatwierdzenia
[Modyfikacja] Andrzej Gaładyk 2022-01-10 12:14:07 Andrzej Gaładyk 2022-01-10 12:17:47
 

Powrót

Przeczytaj treść ponownie

Dane kontaktowe

Adres do korespondencji:
Najwyższa Izba Kontroli
Skr. poczt. P-14
00-950 Warszawa 1
NIP: 526-10-58-627, REGON: 000000052

Adres siedziby:
Warszawa (02-056), ul. Filtrowa 57

Adres e-mail:
nik@nik.gov.pl

Numer telefonu:
tel. 22 444 50 00

Formularze kontaktowe:
Formularz zgłaszania skarg i wniosków
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego

Elektroniczna Skrzynka Podawcza:
Instrukcja korzystania z Elektronicznej Skrzynki Podawczej

Kontakt dla dziennikarzy:
Informacje dla dziennikarzy

Redaktor Biuletynu

Biuletyn Informacji Publicznej redaguje:
Krzysztof Andrzejewski - naczelny redaktor Biuletynu
tel. 22 444 56 78
e-mail: bip@nik.gov.pl