Dochody własne gmin województwa warmińsko-mazurskiego

Jednostka kontrolująca: Delegatura NIK w Olsztynie

Nr ewidencyjny: P/21/079/LOL
Data publikacji: 2022-05-31 08:12
Dział tematyczny: finanse publiczne

Lista podmiotów kontrolowanych:

 • URZĄD MIASTA DZIAŁDOWO

  ul. Zamkowa 12, 13-200 DZIAŁDOWO

 • URZĄD MIASTA KĘTRZYN

  ul. Wojska Polskiego 11, 11-400 KĘTRZYN

 • URZĄD MIEJSKI W GIŻYCKU

  Aleja 1 Maja 14, 11-500 GIŻYCKO

 • URZĄD MIEJSKI W GOŁDAP

  Plac Zwycięstwa 14, 19-500 GOŁDAP

 • URZĄD MIEJSKI W NIDZICY

  ul. Plac Wolności 1, 13-100 NIDZICA

 • URZĄD MIEJSKI W NOWYM MIEŚCIE LUBAWSKIM

  Rynek 1, 13-300 NOWE MIASTO LUBAWSKIE

 • URZĄD MIEJSKI W OLECKU

  Plac Wolności 3, 19-400 OLECKO

 • URZĄD MIEJSKI W OSTRÓDZIE

  ul. Adama Mickiewicza 24, 14-100 OSTRÓDA

 • URZĄD MIEJSKI W PISZU

  ul. Gustawa Gizewiusza 5, 12-200 PISZ

 • URZĄD MIEJSKI W WĘGORZEWIE

  ul. Zamkowa 3, 11-600 WĘGORZEWO

Data publikacji: 2022-05-31 08:12:20

Wprowadził/a: Andrzej Gaładyk

 

Powrót

Przeczytaj treść ponownie

Dane kontaktowe

Adres do korespondencji:
Najwyższa Izba Kontroli
Skr. poczt. P-14
00-950 Warszawa 1
NIP: 526-10-58-627, REGON: 000000052

Adres siedziby:
Warszawa (02-056), ul. Filtrowa 57

Adres e-mail:
nik@nik.gov.pl

Numer telefonu:
tel. 22 444 50 00

Udzielanie informacji publicznych
tel.: 22 444 54 84
e-mail: bip@nik.gov.pl

Formularze kontaktowe:
Formularz zgłaszania skarg i wniosków
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego

Elektroniczna Skrzynka Podawcza:
Instrukcja korzystania z Elektronicznej Skrzynki Podawczej

Kontakt dla dziennikarzy:
Informacje dla dziennikarzy