Zapewnienie opiekunom osób niesamodzielnych wsparcia wytchnieniowego

Jednostka kontrolująca: Delegatura NIK w Warszawie

lista jednostek uczestniczących w kontroli

Nr ewidencyjny: P/21/062/LWA
Data publikacji: 2022-09-08 08:50
Dział tematyczny: zdrowie

Lista podmiotów kontrolowanych:

 • Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Klwowie

  ul. Opoczyńska 35; 26-415 Klwów

 • Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rusinowie

  ul. Zaciszna 30;26-411 Rusinów

 • Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie

  Pl. Bankowy 3/5; 00-950 Warszawa

 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Białobrzegach

  ul. Krakowska 28; 26-800 Białobrzegi

Data publikacji: 2022-09-08 08:50:29

Wprowadził/a: Andrzej Gaładyk

 

Powrót

Przeczytaj treść ponownie

Dane kontaktowe

Adres do korespondencji:
Najwyższa Izba Kontroli
Skr. poczt. P-14
00-950 Warszawa 1
NIP: 526-10-58-627, REGON: 000000052

Adres siedziby:
Warszawa (02-056), ul. Filtrowa 57

Adres e-mail:
nik@nik.gov.pl

Numer telefonu:
tel. 22 444 50 00

Udzielanie informacji publicznych
tel.: 22 444 54 84
e-mail: bip@nik.gov.pl

Formularze kontaktowe:
Formularz zgłaszania skarg i wniosków
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego

Elektroniczna Skrzynka Podawcza:
Instrukcja korzystania z Elektronicznej Skrzynki Podawczej

Kontakt dla dziennikarzy:
Informacje dla dziennikarzy