Zapewnienie opiekunom osób niesamodzielnych wsparcia wytchnieniowego

Jednostka kontrolująca: Delegatura NIK w Poznaniu

lista jednostek uczestniczących w kontroli

Nr ewidencyjny: P/21/062/LPO
Data publikacji: 2022-09-08 08:50
Dział tematyczny: zdrowie

Lista podmiotów kontrolowanych:

 • MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W PLESZEWIE

  ul. Słowackiego 19A, 63-300 PLESZEW

 • OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ MIASTA I GMINY MOSINA

  ul. Dworcowa 4, 62-050 MOSINA

 • POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W KALISZU

  Plac Świętego Józefa 5, 62-800 KALISZ

 • WIELKOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W POZNANIU

  Al. Niepodległości 16/18, 61-173 POZNAŃ

Data publikacji: 2022-09-08 08:50:28

Wprowadził/a: Andrzej Gaładyk

 

Powrót

Przeczytaj treść ponownie

Dane kontaktowe

Adres do korespondencji:
Najwyższa Izba Kontroli
Skr. poczt. P-14
00-950 Warszawa 1
NIP: 526-10-58-627, REGON: 000000052

Adres siedziby:
Warszawa (02-056), ul. Filtrowa 57

Adres e-mail:
nik@nik.gov.pl

Numer telefonu:
tel. 22 444 50 00

Udzielanie informacji publicznych
tel.: 22 444 54 84
e-mail: bip@nik.gov.pl

Formularze kontaktowe:
Formularz zgłaszania skarg i wniosków
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego

Elektroniczna Skrzynka Podawcza:
Instrukcja korzystania z Elektronicznej Skrzynki Podawczej

Kontakt dla dziennikarzy:
Informacje dla dziennikarzy