Działania państwa w zakresie zapobiegania i zwalczania skutków wybranych przestępstw internetowych, w tym kradzieży tożsamości

Jednostka kontrolująca: Departament Porządku i Bezpieczeństwa Wewnętrznego

Nr ewidencyjny: P/21/042/KPB
Data publikacji: 2023-03-07 08:30
Dział tematyczny: sprawy wewnętrzne

Lista podmiotów kontrolowanych:

 • Kancelaria Prezesa Rady Ministrów. Minister Cyfryzacji

  ul. Królewska 27, 00-060 Warszawa

 • Kancelaria Prezesa Rady Ministrów. Pełnomocnik Rządu do Spraw Cyberbezpieczeństwa

  ul. Królewska 27, 00-060 Warszawa

 • Komenda Główna Policji

  ul. Puławska 148/150, 02-624 Warszawa

 • Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie

  ul. Kolska 12, 01-045 Warszawa

Data publikacji: 2023-03-07 08:30:09

Wprowadził/a: Andrzej Gaładyk

 

Powrót

Przeczytaj treść ponownie

Dane kontaktowe

Adres do korespondencji:
Najwyższa Izba Kontroli
Skr. poczt. P-14
00-950 Warszawa 1
NIP: 526-10-58-627, REGON: 000000052

Adres siedziby:
Warszawa (02-056), ul. Filtrowa 57

Adres e-mail:
nik@nik.gov.pl

Numer telefonu:
tel. 22 444 50 00

Udzielanie informacji publicznych
tel.: 22 444 54 84
e-mail: bip@nik.gov.pl

Formularze kontaktowe:
Formularz zgłaszania skarg i wniosków
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego

Elektroniczna Skrzynka Podawcza:
Instrukcja korzystania z Elektronicznej Skrzynki Podawczej

Kontakt dla dziennikarzy:
Informacje dla dziennikarzy